Souvislosti, které všude nenajdete

Židovství je jednoznačně chtonické náboženství se všemi rysy, které můžeme najít hojně na naší planetě

(Článek 17)

Rozhodující zkázonosnou roli v procesu zničení skutečného duchovního a světelného védského poselství sehrálo židovství. Židovství je jednoznačně chtonické náboženství se všemi rysy, které můžeme najít hojně na naší planetě. Není tedy ani dobré, ani zvláštní, jak se Židé domnívají, že jsou výluční a výjimeční. Naopak, jsou velmi podobni všem ostatním chtonikům, šivaistům v Indii nebo aztéckým papahuům, kteří prováděli podobnou krvavou liturgii a jsou také velmi podobní řeckým uctívačům Háda, dokonce i svým oblečením.

Filosofie Židů je založena na tom, že se budou pragmaticky řídit metodou využívání každého okamžiku ve svůj prospěch, a to jakýmikoliv prostředky. Tím svedli celý západní katolický směr ke zkázné nauce tzv. "tolerance" a "respektu", kdy stát se "kajícím se hříšníkem", se nám ukazuje jako "zbožná" lidská cesta. Podle katolické nauky hřešíme stále kvůli žádosti a lačnosti, která je ale prý od Boha. Proto se stále kajeme a platíme církvi, která nám za to všechny hříchy promine. Západní církev je touto konstrukcí a záměrem zcela nepochybně od samého začátku "církví hříšníků" a církví démonskou.

Oprávněně můžeme říci, že díky Bibli a židokřesťanství jsme se octli ve světě, kde se šúdrové zmocnili bráhmanského učení s tvrzením, že jdou "svatou cestou". Přitom jdou cestou, která likviduje Člověka s jeho lidskými hodnotami. Příčinou této proměny je podzemní podstata jejich "Boha", zdroje energie a síly, ze které židokřesťanství čerpá.

Západní křesťanství je zatím ještě v zajetí židovského podvodu s napodobeným a vykonstruovaným židovským spasitelem, který nebyl dodnes oficiálně prokouknut a odmítnut. Je v zajetí Bible coby "svaté knihy", která je infikovaná židovskými vpisky, kde podvod je "svatým duchem" krvavých vlků v rouše beránčím a kde se učení "dharmiků", těch, kteří uznávají pravidla, řád a autoritu Světla poznání, proměnilo, vlivem scestné interpretace, na mylné učení o lidské spáse.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Židovství je jednoznačně chtonické náboženství se všemi rysy, které můžeme najít hojně na naší planetě

07.08.2018

Rychlá navigace: