Souvislosti, které všude nenajdete

Žijeme v simulaci zvané archontský matrix

(Článek 101)

Jsi otrok Neo, jako všichni ostatní i ty ses narodil do područí, do vězení, které necítíš, nevidíš a nemůžeš se ho dotknout. Do vězení své mysli.
Morfeus – film Matrix

Žijeme nejen v simulované realitě, ale ona byla navíc vytvořena Archonty tak, abychom byli zotročení prostřednictvím ovládnutí našeho vnímání a pomocí zmanipulování našeho smyslu pro realitu. Tato falešná realita polapila celou lidskou rasu do vězení mysli a tak byla ovládnuta. Fantomové "Já" na úrovni našeho "ega", které ovládne naši osobnost, je pro úspěch tohoto manipulativního zotročení zásadní. Současná realita, kterou pokládáme za skutečnou je ale konstrukce srovnatelná s počítačovou simulací či hrou, kterou náš zmanipulovaný mozek dešifruje jako holografický fyzický svět. Dokud si lidé tuto skutečnost nepřipustí a posléze si ji neuvědomí, pak nikdy nepochopí to, čemu říkáme lidský život. V současné době prožíváme pouze tuto realitu, ale v brzké budoucnosti budou lidé schopni poměrně snadno simulovat další reality i celé vesmíry. To že žijeme ve velmi vyspělé počítačové simulaci, která s využitím jednoho standardního modelového softwaru programuje kvantová pole, chemické látky, bakterie, lidské bytosti, hvězdy i galaxie a zároveň přitom plánuje časoprostorovou geometrii, potvrzují starodávné gnostické i dnešní pokrokové zdroje. Východní náboženství nazývají "fyzický svět" májou – iluzí a gnostické texty nalezené u Nag Hammádí naši realitu označují "Hal" – jako simulaci, tedy to co dnes nazýváme virtuální realitou.
John Lamb Lash na základě těchto textů ve své knize "Not In His Image" shrnuje gnostický výraz "Hal" takto: "Archonti navzdory tomu, že nedokážou nic originálního vytvořit, protože jim chybí božský faktor "ennoia" (umění záměru) a duchovní rozměr "Otce Tvořitele", dokážou mimořádně dobře napodobovat. Jsou to odborníci na simulaci (Hal – virtuální realitu). Demiurg – nejvyšší Archont tak vytváří nebeský svět podle fraktálních vzorů, věčných aionů, pleromických bohů, kteří sídlí ve středu galaxie. Jeho výtvor je ale nebeský kýč, jako když si mafiánský kmotr postaví napodobeninu renesanční italské vily a do každého rohu si postaví na stráž bojového anděla".
"Náš svět", který zakoušíme jako "hmotný" je ve skutečnosti archontský "Hal" – falešná simulace instalovaná Archonty tady proto, aby chytila do pasti naše vědomí a umožnila trvalé ovládnutí lidstva. Gnostici tvrdí, že náš "hmotný svět" je simulací a je dílem Demiurga a není projevem božského "Nekonečného Vědomí" jehož jsou lidské duše součástí, jako jiskry či kapky, které ale uvízly v zajetí iluze hmoty. Gnostici tvrdí, že "pád člověka", o kterém se ve starých textech hovoří, byl ve skutečnosti pádem do hmoty – do nízkofrekvenčního stavu. Pád byl okamžikem, kdy bylo lidské vnímání vlákáno do nízkofrekvenčních stavů. Texty z Nag Hammádí popisují vznik naší "fyzické reality" tak, že Demiurg vytvořil "špatnou kopii" již existujícího světa, který lidé znali z dřívějška. Někdy je svět označován jako "pozemské pláně". Tento termín je zřejmě odvozen od řeckého překladu, kde slovo "pláně" znamená "chyba" nebo "sejít z cesty". Gnostické texty také popisují Demiurga jako "Chybu", který vytvořil náš svět v nízkém rozlišení.

Žijeme v simulaci zvané archontský matrix

16.10.2018

Rychlá navigace: