Souvislosti, které všude nenajdete

Původní realita, která nám byla zaměněna za archontský svět

(Článek 102)

Vysokofrekvenční Země je místem lásky, harmonie a vyššího a rozšířeného vědomí. Odtud pochází legendy o "Zlatém věku". Demiurg a Archonti dlouhodobě pracují na tom, aby naši realitu, tu špatnou kopii co nejvíce překroutili a naplnili ji svým vlastním pokřivením, a co nejhlouběji nakazili svým archontským virem. Naše verze Země je v mnoha ohledech velmi podobná vysokofrekvenční Zemi, ze které byla odvozena, ale prožitky na obou se diametrálně od sebe liší. Nízkofrekvenční Země je doménou archontského viru a stále více vykazuje charakteristické archontské rysy: psychopatii, absenci empatie, lítosti a studu, parazitování, patologické lhaní a podvodné jednání. Harmonický život, vitalita, velebení přírody. Krása původní Země je systematicky ničena tak, aby se naše planeta přiblížila archontskému převrácení do smrti, ničení, šedi a ošklivosti. Pokud tento stav nazveme počítačovým jazykem, jde o "napadení systému" a ničení a blokování dat. Rozdíl mezi původní Zemí a její simulací spočívá pouze v odlišném dekódování informací pozorovatelem. Kopie má mnohem nižší frekvence a manipulace naší DNA měla za úkol naladit unesené lidstvo na frekvenci špatné kopie. A to bylo to vyhnání z ráje. Svět fyzických forem je interaktivní virtuální realita, "počítačová hra", ve které hra ovlivňuje hráče a hráči ovlivňují hru. Osvícení a zasvěcení hráči mohou hrát podstatně jinou hru než ti nevědomí a zmanipulovaní. Lidé se dnes nijak nepozastaví na tím, že si dvojím kliknutím mohou stáhnout celé webové stránky (různé reality), protože to pro ně je normální známá věc. Ale kdybyste jim řekli před 100 lety, že je něco takového možné, prohlásili by vás za blázna. Normálnost je pouze otázka pohledu a ne pravdy. Pro archontské vědomí je vytváření simulace totéž jako pro nás stahování počítačové hry. Skutečnost, že jsou Archonti schopni měnit realitu původní planety na archontskou pokřivenou kopii ještě neznamená, že jsou vyspělejší, než by mohli být lidé, kdyby rozvinuli svůj potenciál moudrosti a rozšířeného vědomí. Archonti pouze dokonale vědí, jak funguje realita v nižších frekvencích a snaží se o to, aby se to lidé nedozvěděli v plném rozsahu. Proto je pro ně tak důležité, aby kontrolovali vědu, vzdělání, ale i výklad historie.

Archonti potřebovali uskutečnit tři operace:
1) Vytvořit kopii původní reality.
2) Snížit její frekvenci.
3) Přeladit lidský tělesný počítač na tuto frekvenci.

K tomuto cíli pomáhala genetická manipulace, která nakazila lidskou mysl a tělo archontským virem – dědičným hříchem, který se pak po celé generace replikoval. (Anglický výraz pro "hřích" je "sin", což je zároveň jméno hlavního mezopotamského boha v Akkadu, Asýrii a Babylónii Sin a byl "Bohem Hory Sinaj"). Archonti tedy vytvořili kopii vysokofrekvenční pozemské reality s nízkou frekvencí v nízkém rozlišení a potom připojili lidstvo k této kopii. Všichni ti, kteří uvízli v archontské síti začali dekódovat méně kvalitní kopii do fyzické reality. Od té doby se to tak děje neustále a stalo se to "normou". Jakmile začali lidé dekódovat tento archontský informační zdroj – nabouraný systém, začali žít ve vězení své mysli.
"Jsi otrok Neo. Jako každý ses narodil do otroctví... žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš."

Původní realita, která nám byla zaměněna za archontský svět

17.10.2018

Vysokofrekvenční Země je místem lásky, harmonie a vyššího a rozšířeného vědomí. Odtud pochází legendy o "Zlatém věku". Demiurg a Archonti dlouhodobě pracují na tom, aby naši realitu, tu špatnou kopii co nejvíce překroutili a naplnili ji svým vlastním pokřivením, a co nejhlouběji nakazili svým archontským virem. Naše verze Země je v mnoha ohledech velmi podobná vysokofrekvenční Zemi, ze které byla odvozena, ale prožitky na obou se diametrálně od sebe liší. Nízkofrekvenční Země je doménou archontského viru a stále více vykazuje charakteristické archontské rysy: psychopatii, absenci empatie, lítosti a studu, parazitování, patologické lhaní a podvodné jednání. Harmonický život, vitalita, velebení přírody. Krása původní Země je systematicky ničena tak, aby se naše planeta přiblížila archontskému převrácení do smrti, ničení, šedi a ošklivosti. Pokud tento stav nazveme počítačovým jazykem, jde o "napadení systému" a ničení a blokování dat. Rozdíl mezi původní Zemí a její simulací spočívá pouze v odlišném dekódování informací pozorovatelem. Kopie má mnohem nižší frekvence a manipulace naší DNA měla za úkol naladit unesené lidstvo na frekvenci špatné kopie. A to bylo to vyhnání z ráje. Svět fyzických forem je interaktivní virtuální realita, "počítačová hra", ve které hra ovlivňuje hráče a hráči ovlivňují hru. Osvícení a zasvěcení hráči mohou hrát podstatně jinou hru než ti nevědomí a zmanipulovaní. Lidé se dnes nijak nepozastaví na tím, že si dvojím kliknutím mohou stáhnout celé webové stránky (různé reality), protože to pro ně je normální známá věc. Ale kdybyste jim řekli před 100 lety, že je něco takového možné, prohlásili by vás za blázna. Normálnost je pouze otázka pohledu a ne pravdy. Pro archontské vědomí je vytváření simulace totéž jako pro nás stahování počítačové hry. Skutečnost, že jsou Archonti schopni měnit realitu původní planety na archontskou pokřivenou kopii ještě neznamená, že jsou vyspělejší, než by mohli být lidé, kdyby rozvinuli svůj potenciál moudrosti a rozšířeného vědomí. Archonti pouze dokonale vědí, jak funguje realita v nižších frekvencích a snaží se o to, aby se to lidé nedozvěděli v plném rozsahu. Proto je pro ně tak důležité, aby kontrolovali vědu, vzdělání, ale i výklad historie.

Archonti potřebovali uskutečnit tři operace:
1) Vytvořit kopii původní reality.
2) Snížit její frekvenci.
3) Přeladit lidský tělesný počítač na tuto frekvenci.

K tomuto cíli pomáhala genetická manipulace, která nakazila lidskou mysl a tělo archontským virem – dědičným hříchem, který se pak po celé generace replikoval. (Anglický výraz pro "hřích" je "sin", což je zároveň jméno hlavního mezopotamského boha v Akkadu, Asýrii a Babylónii Sin a byl "Bohem Hory Sinaj"). Archonti tedy vytvořili kopii vysokofrekvenční pozemské reality s nízkou frekvencí v nízkém rozlišení a potom připojili lidstvo k této kopii. Všichni ti, kteří uvízli v archontské síti začali dekódovat méně kvalitní kopii do fyzické reality. Od té doby se to tak děje neustále a stalo se to "normou". Jakmile začali lidé dekódovat tento archontský informační zdroj – nabouraný systém, začali žít ve vězení své mysli.
"Jsi otrok Neo. Jako každý ses narodil do otroctví... žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš."

Původní realita, která nám byla zaměněna za archontský svět
Rychlá navigace: