Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 18: Střet s obří kometou a asteroidy

(18. díl)

Těsná blízkost průchodu Nibiru kolem většiny planet naší sluneční soustavy, vzniklé gravitační poruchy a vytržené asteroidy z pásu asteroidů způsobily obrovský rozruch a velké škody na Měsíci, Zemi a zejména na Marsu, které na něm zřejmě zapříčinily ztrátu atmosféry a odtržení části zemské kůry. Z tabulek se dozvídáme, že k těmto událostem došlo v 80. šaru po prvním přistání Anunnaků na Zemi. To by znamenalo 288 000 let po jejich příletu a z našeho pohledu před 155 000 roky.

Z nebeských lodí zkoumali zem a hodnotili škody, a zda nejsou poškozeny zlaté doly. Byly v pořádku, avšak škody na Marsu byly značné. Marduk ohlásil zdejší poškození atmosféry a i stabilita základny byla ohrožena. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude postaven nový kosmodrom v Edinu na Zemi a odtud bude těžené zlato expedováno přímo na Nibiru:

"Na Lachmu atmosféra poškozena byla, prašné bouře život i práci ztěžovaly velmi. Místo kočárů v Edinu zbudovat je třeba. Spojení stanice na Lachmu není jisté již." Tak Marduk pravil k Enkimu. Na zemi navrátit se chci!, on otci svému prozradil.

Enki s Mardukem se rozhodli prozkoumat Měsíc, jestli by tam nebylo vhodné místo pro zbudování náhradní základny pro expedici zlata na Nibiru, protože i tam byla nižší gravitace. Po příletu si museli nasadit "orlí přílby", protože řídká atmosféra znemožňovala dýchání a ihned zjistili, že pro mezistanici je Měsíc nevhodný. Ti dva tam přesto zůstali nějakou dobu, z rakety si vytvořili obydlí a prováděli kosmologická pozorování:

V rozloze nebes hlubokých otec a syn hvězdy pozorovali, jejich blízkostí a seskupeními Enki fascinován byl. Obloukem nebes od obzoru k obzoru nakreslil obrazy dvanácti souhvězdí. Ve Velkém pásu, Cesty Anua každé se sluneční rodinou dvanácti popároval. Každému jeho postavení přidělil a jmény měla být souhvězdí zvána. Pak na nebesích pod cestou Anua, odkud se Nibiru vždy ke slunci blíží, další cestu v podobě pásu vyznačil a k ní dle tvaru dalších dvanáct souhvězdí rovněž přidělil. Horní řadu Enliho cestou nazval a také na ní hvězdy do dvanácti souhvězdí seskupil. Tak bylo třicet šest hvězdných seskupení na třech Cestách rozmístěno. Napříště až Nibiru přiblíží se, ze Země dle postavení hvězd seznán bude jeho kurz... tak poloha Země určena bude, během pouti její kolem Slunce!

Takhle jsme tedy zdědili znamení zvěrokruhu a základy astrologie. Marduk tohoto dlouhého klidného období zkoumání hvězdné klenby využil, aby si postěžoval a aby projevil velkou nespokojenost se svým postavením mezi ostatními protěžovanými potomky Enkiho a Enlila. Byl prvorozeným synem Enkiho a přitom ještě nezískal žádnou z vyšších pravomocí na Zemi. Z jeho slov je cítit hořkost.

Enki se ho snažil uklidnit: "Oč já jsem byl připraven, to bude tvým budoucím údělem", ale obrovské zklamání a výbušný sediment, který se v Mardukovi postupně ukládal jako nebezpečný, sžíravý jed napáchal později obrovské střety a velkou konfrontaci...

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 18: Střet s obří kometou a asteroidy

22.05.2020

Rychlá navigace: