Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 36: Marduk/Ra od začátku chtěl vtisknout své zemi nový ráz

(36. díl)

V době, kdy Marduk přebíral vládu nad Egyptem, měl už celou zemi pro sebe. Sever a Jih byly sjednoceny a on začal budovat svoji dynastii jako veliký bůh "Ra" – Zářivý. Snažil se své zemi vtisknout svůj ráz. Nejdříve odstranil tvář Ningišzidy ze sochy sfingy a nahradil ji tváří svého syna Asara. Marduk ale šel ještě dál, když nahradil šedesátkovou soustavu desítkovou, aby odlišil svou zemi od ostatních. Rozdělil tak rok na deset period a sledování Měsíce nahradil sledováním Slunce. Je jasné, že Marduk byl velmi nadaný, ale zároveň velmi frustrovaný jedinec, který si tímto kompenzoval všechna ta léta přehlížení. Předsevzal si udělat vše, co bude v jeho moci, aby dokázal svojí předurčenost a mohl se "povýšit" nad ostatní bohy. Zavedl nové náboženství, ustavil vládu faraónů, aby vyznačil počátek svého nového modelu civilizace. Dosazovaní Faraóni museli být z poloviny bohové a z poloviny pozemšťané. Většinou pocházeli ze skupiny "bohů" zvaných Neteru (Strážci), jejichž úkolem bylo starat se o pozemšťany. Ve skutečnosti to ale bylo rozdělování práce, její vymáhání a špehování pozemšťanů. Nový vznešený královský rod okamžitě zplodil třídní strukturu a ta umožňovala, aby se králové chovali ke svým stoupencům pohrdavě. "Vždyť byli přece polobohové." Králové byli posedlí svými bohy a hluboce ve svém nitru toužili být jako oni, nesmrtelné bytosti, způsobilé cestovat do nebe. Podle sumerských textů se první král, kterého Ra dosadil do funkce, jmenoval Meni (Menés). Enki byl zprvu potěšen, že jeho syn Marduk dělá ve své oblasti takové pokroky. Dal mu všechny tabulky vědění ME, aby usnadnil a urychlil jeho budování. Předal mu všechny znalosti mimo znalostí, jak oživovat mrtvé.

Ninchursag pojmenovala jedno souhvězdí na počest Inanny, aby ho sdílela se svým bratrem Utem, éra takto pojmenovaná byla věkem Blíženců. Ovšem zemím svěřeným Inanně se až tak dobře nedařilo. Byla to daleká země východní, za sedmi pohořími – "Země šedesáti drahokamů". Jednalo se o oblast údolí Indu, do které přenášela svoji osobnost a sexualitu. Ostatně byla bohyní lásky a sexuality. Inanna zavedla v této zemi nový jazyk a nový způsob psaní. Způsob jakým indická kultura ve svých zvycích, oděvnictví a šperkařství využívá drahokamy, také ukazuje, že údolí Indu bylo skutečně zemí šedesáti drahokamů a panstvím Inanny. Inanna si vyžádala "informační" tabulky ME, které se cestou ztratily při bizarní sérii zadržování jejími protivníky, kvůli jazykovým bariérám a úmrtím kurýrů. Výsledkem bylo, že Třetí oblast se nevyvíjela tak zdárně, jako jiné oblasti. To přispělo k nestabilitě mezi Anunnaky. Stále agresivnější tažení za mocí, které Marduk/Ra uskutečňoval v Egyptě a odpor ostatních "bohů" přispělo k tomu, že i mezi lidskými stoupenci jednotlivých bohů začalo docházet k neustálým šarvátkám. Inanna propadala čím dál tím většímu šílenství. Ve své zemi založila první nevěstinec – "Dům nočních radovánek" a v promiskuitních jednodenních sexuálních vztazích hledala svého tragicky zemřelého milého Dumuziho a vždy ráno, po prohýřené noci, našli její milence mrtvé.

"Dlouhý život, šťastnou budoucnost jim slibovala, že každý z těch milenců Dumuzi je, ona si představovala. A druhého dne na loži jejím, vždy každý, pak nalezen mrtev byl."

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 36: Marduk/Ra od začátku chtěl vtisknout své zemi nový ráz

13.06.2020

Rychlá navigace: