Souvislosti, které všude nenajdete

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 9: Technologie Anunnaků

(9. díl)

Anunnakové na Nibiru z přivezeného zlata ihned vyrobili práškovou směs, kterou rozptýlili v atmosféře. Plánovaný experiment přinesl sice veliký úspěch, ale nyní potřebovali zlata mnohem víc, aby poškozenou atmosféru uvedli zcela do původního stavu.

"Raketami prach byl na oblohu vynesen, paprsky z krystalů byl rozprášen. V místě, kde průrva zela, započalo nyní hojení."

Jenže hojení netrvalo dlouho a sluneční paprsky zlatý prach částečně rozptýlily. Proto Anunnakové připravili "kočár" a s dalšími výzkumníky ho poslali k Zemi. Paprsky ukazovaly, že nejvíce zlata je na jihu planety, smíchané s rudou.

"A stále znovu najevo vycházela jedna a táž věc. Kde pevnina tvar srdce získala, tam v dolní části její, zlatých žil z útrob Země hojnost byla."

Anu z Nibiru jim poslal zprávu: "z žil těch, nikoli z vod, je třeba zlato těžiti". A vyslal jim na pomoc bratra Enkiho – Enlila, aby jim pomohl zavést nové technologie těžby zlata. Nové průzkumy ukázaly, že nejvíce zlata je v oblasti zvané "Abzu" v jižní Africe. Bratři vedli spor o to, kdo bude pokračovat v budování kosmodronu v Eridu a kdo povede těžební práce v Africe. Anu, který přiletěl na planetu Zemi, je nechal losovat. Enki prohrál, byl smutný, ale svůj úkol čestně přijal:

"Edin přidělen byl Enlilovi, by Pánem velení byl, další osídlení zakládat on bude, nebeských lodí a jejich hrdinů ujme se co velitel, pevnin všech až tam, kde stýkají se s čarou moře, vůdcem bude. Enkimu moře a oceány svěřeny byly jakožto panství jeho, zemím za čarou vod on vládnout měl, v Abzu stát se pánem, s důvtipem svým zlato získávat."

Z důvodu optimalizace celého procesu vybudovali Anunnakové mezistanici na Marsu, vzhledem k tomu, že na Marsu je pouze 38% gravitace jak na Zemi a díky tomu mohli odsud expedovat mnohem větší dodávky zlata na Nibiru, z důvodu místní menší hmotnosti zásilek. Geniální a přitom prosté řešení. Tím pádem na odvoz zlata stačil menší počet meziplanetárních letů.

Pro zvýšení těžby Enki vymyslel celou řadu nástrojů: "S důvtipem svým štípač země Enki vynalezl. To-co-drtí a to-co-mělní vymyslel on rovněž a na Nibiru kázal zhotovit."

Sumerský symbol Nibiru je zářící kříž což nám napovídá, že Nibiru je nejen planeta křížení, ale i vyzařuje vlastní energii a teplo. Slunce tam není tedy skutečně potřebné. Velké pozemské slunce, na které nebyl zvyklý, nutilo Enlila, aby vyhledal chladnější místo na světě: "A tak odešel do severní části kraje Edinu a on v zasněžených horách zalíbení našel". Tam uprostřed cedrových hor si postavil domov a nový kosmodron pro anunnacké kosmické lodě v oblast Baalbek. V sumerských tabulkách se dovídáme při této stavbě o pokrokových anunnackých technologiích i o řezání obřích kamenů, dokonalých tvarů pomocí nástrojů, které lidstvo dodnes nezná a ještě neobjevilo. To vysvětluje jejich velkou rychlost a přesnost s jakou pracovali a s níž budovali obří stavby, velké pyramidy, chrámy zejména v Egyptě a Americe. Anunnakové si potrpěli na masívní, bytelné stavby především z kamene, který přetrvává věky:

"Nad horským údolím, mocnými paprsky on povrch srovnal do roviny. Veliké kameny z úbočí hrdinové lámali a na míru řezali. Nebeskými loděmi oni přenášeli je a usazovali, aby plošinu nesly. Se zrakem spokojeným Enlil pak nové dílo hodnotil. Stavba ta vytrvá navěky."

Stavba v Baalbeku je tak gigantická a impozantní, že ani staří Římané neznali její účel, použili však gigantické 1 200 tunové megality jako základ pro stavbu Jupiterova chrámu.

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 9: Technologie Anunnaků

13.05.2020

Rychlá navigace: