Souvislosti, které všude nenajdete

Alternativní "fantomová Já"

(Článek 229)

Ve velkém množství se duchovní "fantomová Já" vyskytují v alternativních mediích, která se v důsledku světových událostí velmi rozšířila. Zpočátku se malá skupina průkopníků snažila sdělit lidem informace, které v té době chtěl slyšet jen málokdo. Ale dnes výraz "alternativní média" pokrývá rozsáhlé spektrum lidí, názorů a přesvědčení a vytváří propast mezi nimi a těmi, jejichž názory se nevymykají mainstreamu. Samozřejmě, že celá alternativní scéna je tvrdě atakovaná archontskými programy a je širokospektrálně rozčleněná, často aniž by to postřehli i oduševnělí jedinci, na ty, kteří jsou ovládáni Archonty, až k těm, kteří zpochybňují celý mainstream a snaží se dostat až k samému jádru pravdy. Toto obrovské spektrum názorů a vnímání znamená, že většina alternativních médií jedná z pozice jednoho či druhého fantomového programu, vychází ze souboru názorových přesvědčení, čímž se připojí opět k nějaké názorové skupině, vyčlení se z celku lidstva a tím se vlastně přidá k "Systému". "Alternativní média" tak zahrnují starozákonní extrémisty zcela urvané ze řetězu, propagátory sebe sama a pak i ty nejslušnější lidi, které si umíte představit, kteří upřímně touží po ukončení toho neustálého šíleného rozdělování a prahnou po sjednocení lidí všech barev pleti, vyznání a kultur, ve vzájemném respektu a podpoře. Téma, které ale všechny spojuje je, že nějakým způsobem zpochybňují propagandu a podvody mainstreamových médií.

Skupiny, které spolu neustále bojují, odvádí práci pro sílu, které údajně oponují. Veškeré osvícení musí vždy začít tím, že si zameteme před vlastním prahem. Nakonec jediné důležité je být pravdivý a čestný k sobě a sledovat bedlivě své konání, přístup, chování a odhalovat v nich fantomové programy, které nám berou základní svobodnou vůli. Musíme stále umenšovat jejich vliv. Každopádně ale alternativní média odvedla a stále odvádí skvělou práci a já smekám před každým, kdo se snaží mírumilovným způsobem prolomit zdrcující sevření mainstreamu. Přesto v alternativní scéně zůstává plno lidí, kteří chodí kolem hluboké králičí nory a nehodlají vstoupit dovnitř. Pokud zavrhujeme jiné informace a fakta bez ptaní a zkoumání, tak už to není jen hluboká arogance, ale i čirá sebeklamná stupidita.

"Fantomová Já" patřící do pokrevních linií a ti, co jsou tak hluboce zamoření archontským virem se nakonec tímto virem sami postupně stávají. Můžeme je nazvat jako "superfantomy". Jsou to psychopati, kam dle definice můžeme zahrnout tyto vlastnosti: lehkovážnost a povrchní kouzlo, okázalost, narcistický pohled na sebe, patologické lhaní, vychytralost a manipulace, absence lítosti, emoční plytkost, bezcitnost, absence empatie, neochota přijmout zodpovědnost za své činy, tendence nudit se, parazitický způsob života, absence realistických dlouhodobých cílů, impulzivnost, nezodpovědnost. Superfantomové jsou natolik emočně odpojení, že vnímají druhé lidi jako předměty, se kterými se dá manipulovat a které mohou bez jakéhokoliv znepokojení zničit. Totéž platí o archontsko-reptiliánských pokrevních liniích a tyto informace by měly být budíčkem pro všechny, kteří tvrdí: "To by oni přece nikdy neudělali". Ne, vy byste to nikdy neudělali, ale oni ano a ještě si to užívají... Představte si, že svět řídí "lidé", kteří necítí žádnou empatii nebo lítost nad důsledky svých činů vůči bezbranným lidem a nemají bezpečnostní mechanizmus, který by zastavil jakoukoliv míru násilného a surového chování. Nemají žádný pocit lítosti nad používáním armády k masovým vraždám civilního obyvatelstva, žen i dětí a nad nucením těch nejchudších a nejzranitelnějších k utahování opasků. Žádný člověk, který nemá takové psychopatické rysy, by toto nedokázal, ale psychopati to dokážou bez jakékoliv citové vazby. Dokonce si chaos a utrpení lidí, které způsobují, užívají. Ti z pokrevních linií totiž vidí smrt a utrpení jako svůj životní program, jako "stravu" pro virus, který v nich bují a ovládá je. To co dělají, může dělat jenom člověk, který postrádá veškerou empatii a lítost nad tím, že jejich činy ničí životy jednotlivců a celé národy. Farmaceutický a biotechnický průmysl, bankovnictví, stejně jako žurnalistika v podání těch, kteří škodolibě ničí lidské životy, jsou hřištěm psychopatů. Příslušníci armády jsou dokonce trénováni, aby se z nich stali psychopati, kteří budou podřízeni ještě větším psychopatům a budou slepě plnit jejich příkazy. Oči jsou okna do duše, a když se podíváte do chladných očí psychopatů, díváte se přímo na archontský virus.

Systém se stále snaží aktivovat psychopatické rysy po celém světě nejrůznějšími pobídkami a propagandou. Cynismus, násilí, utrpení, korupce a nelidská bezcitnost je lidem podsouvána jako normálním věc do seriálů, filmů, veškeré kultury a počítačových her, aby co nejvíce aktivoval tento psychopatický program. Archontský virus tak infikuje od základu lidskou společnost a proto je nutné a důležité to zjistit, přijmout a postavit se tomu...

Lidí, kteří si toto vše uvědomují, velmi rychle přibývá a svržení archontské nadvlády nad lidstvem je již velmi blízko.

Alternativní fantomová Já

06.03.2019

Rychlá navigace: