Souvislosti, které všude nenajdete

Archontí měsíc

(Článek 126)

Měsíc je součástí systému, který nám vytváří falešnou realitu. Je také falešný a není na svém současném místě z přirozených příčin. Je obrovským přenašečem signálu, který zesiluje vysílání Saturnu a směřuje ho přímo na Zemi. Saturn a Měsíc vysílají lidem neustále dokola seriál "o vězení každé naší mysli". Sovětští vědci už v roce 1970 spekulovali o tom, že Měsíc je zřejmě umělý konstrukt, protože je spojen se spoustou nepochopitelných anomálií a záhad (nevysvětlitelných oficiální vědou), včetně základní otázky, kde se tady vzal. Irvin Shapiro, vědec jednoho renomovaného astrofyzikálního ústavu, tuto situaci s nadsázkou shrnul takto: "Nejlepší vysvětlení existence Měsíce je takové, že jde o pozorovací chybu a žádný Měsíc vůbec neexistuje". Řada pokrokových vědců se domnívá, že Měsíc je dutý a představuje nějaký druh obří kosmické lodi. Existuje řada důkazů, které dutost Měsíce potvrzují. Například při nárazu, který odpovídal zásahu odpovídajícímu 11 tunám trinitrotoluenu, reagoval Měsíc jako gong a jeho vibrace sahající až do hloubky 40 km trvaly 3 hodiny a 20 minut. Pokud přistoupíme k Měsíci jako k uměle vytvořenému objektu, tak nám to umožní objasnit celou řadu jinak nevysvětlitelných anomálií, které nám mainstreamová věda vysvětluje v tomto duchu – "narodili jsme se v mraveništi a naše máma je ryba". Další nelogickou věcí je, že vidíme Měsíc vždy jen z jedné strany i to, že během úplného zatmění se nám zdá, že Měsíc je stejně velký jako Slunce. Je to způsobeno tím, že Měsíc je 400krát menší jako Slunce a "náhodou" při zatmění je Slunce 400krát blíže k Zemi.
Při komunikaci s entitou z jiné dimenze, která trvala 5 let a probíhala pomocí channellované holografické přístupové sítě CHANI byly předány údajně tato sdělení:

  • Měsíc není přirozené nebeské těleso
  • Lidem se před příchodem Měsíce žilo lépe
  • Měsíční síly ovládají čas a manipulují s náladou lidí
  • Měsíc má za úkol kontrolovat "náladu" Země, bez něj by byla na Zemi harmonie a nebyly by na Zemi žádné velké bouřky
  • Oceány by byly klidnější, klima by bylo vyvážené bez extrémního horka a zimy
  • Stará rasa (Archonti, Reptiliáni) odchýlila Měsíc ve vesmíru a umístila ho vedle Země
  • Kdyby tu nebyl Měsíc, byla by telepatická a interdimenzionální komunikace zcela běžná a lidé by viděli nové barvy z rozšířeného barevného spektra
  • Došlo by k velkým změnám v dýchacím ústrojí člověka, protože by se změnila krev a chemické procesy spojené s dýcháním, lidé by po odstranění Měsíce byli schopni trávit celé hodiny pod vodou

Existuje plno legend, podle kterých umístili Měsíc do blízkosti Země bytosti po světě nazývané různě, ale velmi odpovídají popisu Archontů a Reptiliánů. Prý nadále přebývají uvnitř Měsíce ve své vlastní zapečetěné atmosféře. V tomto duchu hovoří celá řada legend. Legendy kmene Zulu vypráví, že bratři Wowane a Mpanku vládci reptiliánských Chitauri (v sumerské verzi Anunnakové bratři Enki a Enlil) ukradli "Velkému ohnivému draku" vejce, vydlabali z něj "žloutek" a tak vznikl Měsíc. Toto přirovnání symbolicky poukazuje na vydlabání jeho vnitřku. To by také vysvětlovalo proč je na povrchu Měsíce tolik kovového materiálu, který by měl být uvnitř. Dr. L. Anderson, ředitel seismologické laboratoře k tomu poznamenal, že "Měsíc je zcela naruby". Život byl pro lidstvo nepochybně lepší před tím, než se zde objevil Měsíc a začal frekvenčně potlačovat rozšířené vědomí a podporovat "nízkofrekvenční náladu" na Zemi. Měsíc výrazně ovlivňuje tvorbu lidských hormonů, včetně ženského reprodukčního procesu, epifýzu a hypofýzu. Epifýza a hypofýza jsou součástí endokrinního systému. Tvoří společně "třetí oko" rozšířeného vědomí a tzv. "šestý smysl", který se vymyká běžnému vnímání prostřednictvím pěti smyslů. Epifýza (šišinka) funguje jako krystalická anténa na zachytávání vyšších frekvencí. Archontská agenda potlačuje tuto schopnost různými způsoby a vysílání ze Saturnu a Měsíce je jednou z nich. Pokud jsou potlačeny funkce žláz "třetího oka", je lidstvo uvězněno do reality pěti smyslů. Totéž je dosaženo zvápenatěním epifýzy přidáváním fluoridu do pitné vody a do zubní pasty – fluory. Pokud se naše mysl neotevře rozšířenému vnímání a my nenahlédneme za Matrix, potom jedinou realitu, kterou budeme moci vnímat, bude realita podle agendy Archontů, která nám byla vnucena. "Předali nám svoji zvrácenou mysl" a kdokoliv tuto manipulaci prohlédne je ihned označen za blázna, zloducha nebo šiřitele konspiračních teorií, poplašných zpráv či nedemokratických, rasistických myšlenek. Je to přesně v duchu archontské převrácené filosofie, kdy zloděj křičí: "Chyťte zloděje".

Archontí měsíc

09.11.2018

Rychlá navigace: