Souvislosti, které všude nenajdete

CERN

(Článek 125)

Hadronový urychlovač, největší a nejvýkonnější urychlovač částic na světě, umístěný v CERNu ve Švýcarsku byl vyroben bez ohledu na gigantické náklady proto, aby byl další technologií, která zesílí účinky Matrixu a zlepší spojení mezi Saturnem a Zemí a vytvoří interdimenzionální bránu do říše Archontů. Socha před CERNem znázorňuje původně védského boha Šivu, ničitele, jak tancuje uvnitř kruhu. Šiva ve védské astrologii představuje Saturn a je bohem smrti a času, stejně jako on. Šivův tanec smrti symbolizuje prapůvodní destruktivní sílu Kosmu a to, že staré musí zemřít, aby se nové mohlo narodit a to je původ a metaforický význam výrazu "Pán tance". Socha stojí před budovou Evropské organizace pro jaderný výzkum přesně v místech, které bylo zasvěceno démonickému bohu Apollyonovi ("Ničiteli"), neboli hebrejskému Abaddonovi, známého v Asii pod názvem Šiva. Toto místo bylo považováno ve starověké historii za bránu do podsvětí. Apollyon/Abaddon se objevuje v Bibli jako "Vládce propasti" a král "armády kobylek". V "Knize zjevení" se píše o tom, že se otevře Propast, velká doutnající jáma a z ní vystoupí horda démonických kobylek. Sergio Bertolucci, ředitel pro výzkum a vědecké výpočty prohlásil, že hadronový urychlovač by mohl vytvořit nebo objevit "neznámé neznámo" jako další dimenzi a dodal: "Těmito dveřmi může něco přijít nebo my můžeme něco vyslat". Urychlovač je prstencový tunel ze supravodivých magnetů a technologie na zvyšování energie, který má celkovou délku 27 km a nachází se v hloubce až 150 metrů pod povrchem na hranicích mezi Švýcarskem a Francií. Svazky částic se v tunelu pohybují téměř rychlostí světla a způsobují vzájemné srážky protonových částic. Proton oběhne celý prstenec tunelu 11 245 krát za vteřinu. Supravodivé magnety jsou 100 000 krát silnější než gravitační síla Země a teploty prý dosahují statisícinásobku teplot, které by měly být ve středu slunce. Někteří vědci vyslovili závažné obavy z možných neznámých následků, ale ve skrytu zřejmě vědí, o jaké následky jde. Z jejich pohledu totiž jde o následky zamýšlené, o nichž dobře vědí. V tomto projektu je zapojeno deset tisíc vědců a inženýrů ze stovky zemí a dosavadní náklady se odhadují v desítkách miliard dolarů. Oficiálním cílem CERNu je zkoumání různých teorií částicové fyziky. To je ale s vysokou pravděpodobností jen dešťová clona skutečného záměru, který si "Systém vytýčil" - odvrátit konec umírajícího temného věku prostřednictvím užšího propojení s temnými bytostmi.

CERN

09.11.2018

Rychlá navigace: