Souvislosti, které všude nenajdete

Matrixové vysílání ze Saturnu?

(Článek 124)

Dr. Norman Bergrun americký vědec a inženýr. Pracoval ve výzkumném centru NASA, ve společnosti Lockeheed a pak založil soukromou výzkumnou společnost. Bergruna uchvátily prstence Saturnu poté, co prostudoval fotografie z první a druhé mise Voyagera. Sondy dorazily k Saturnu v rozmezí devíti měsíců v letech 1980 a 1981 a on si povšimnul na jeho prstencích do očí bijících rozdílů, přestože oficiální věda považovala tyto prstence v každém okamžiku za zcela ustálené. Cenzurovaná věda odmítala přijmout proměnlivou geometrii celého systému prstenců, protože to neodpovídalo zavedenému paradigmatu. Takže opět ohraná písnička. Když něco nedovedeme vysvětlit, tak se to nemůže dít nebo to neexistuje. Bergrunovo dlouhé a podrobné studium všech materiálů a snímků ho dovedlo k závěru, že prstence Saturnu tvoří něco jako obrovská elektromagnetická plavidla. Tyto plavidla lze jasně vidět na záběrech NASA.
Naskýtá se otázka, proč NASA nikdy veřejně neřešila, o co se jedná. Odpovědí je skutečná role NASA v procesu skrývání a potlačování informací, které by lidem otevřely mysl a způsobily by přehodnocení celé naší reality. NASA založili nacističtí vědci a inženýři přivezení v rámci poválečné operace Paperclip (NASA/nacisté). Měli za úkol pokračovat na své práci s vesmírnými technologiemi a programy na kontrolu mysli, jako byl nechvalně známý projekt MK Ultra ("mind kontrol" - kontrola mysle). Na počest nacistů, kteří program vedli, byl použit německý pravopis ("kontrole"). Proto vám NASA neřekne nic, co by "Systém" nechtěl, abyste věděli.
Norman Bergrund si při studiu zvětšených snímků všiml, že jsou vidět elektromagnetická plavidla tam, kde nejsou prstence dosud dokončené. Na samém okraji Saturnových prstenců byla vyfotografována válcovitá tělesa vydávající záření. Tyto emise vytváří složité vzorce a proudí do prstenců. To, jak se průběžně mění podoba Saturnova disku, je pak přirozeným důsledkem tohoto procesu. Podobná plavidla těm, na která upozornil Bergrun byla také viděna kolem slunce, ale jen okrajově. U Saturnu se objevují v masivním množství, což naznačuje, že Saturn slouží jako operační základna. Existence těchto vysoce sofistikovaných elektromagnetických plavidel znamená, že jsme svědky projevu extramimořádného stupně intelektu, který je schopen mistrovsky ovládat atomovou energii i masivní silové pole s elektrickým potenciálem, upravovat obrovské oblasti nebeských těles a zřejmě i stěhovat tato nebeská tělesa z místa na místo. Toto vše naznačuje, že původní Saturn byl nakažen virem Demiurga a byl postupně přetvořen v obrovský vysílací systém, který se výrazně podílí na "vysílání" části matrixových informací pro lidské dekódovací procesy a Saturn je interdimenzionální branou mezi naší a archontskou realitou. Vysílání ze Saturnu navíc blokuje informace vysílané na frekvencích přesahujících Matrix tak, aby došlo ještě ke větší izolaci lidí v této realitě omezené pěti smysly. Dá se to přirovnat k situaci, kdy analogové vysílání zde na Zemi by blokovalo veškeré vysílání z celé galaxie, které je vysíláno na stejném frekvenčním pásmu. Jakmile bylo lidstvo dokonale frekvenčně izolováno od vnějších informací i osobního vhledu a vertikálního propojení, začalo dostávat pouze zmanipulované informace zevnitř z tohoto Archonty řízeného světa prostřednictvím "vzdělávání", médií, reklamy, politické propagandy, náboženství, vlád i vědy. Lidstvo v takovém světě nyní žije a bude jeho součástí, dokud se jeho vědomí nerozšíří natolik, až se rozzáří a dosáhne vhledů za tento Matrix. Lidstvo žije v přeludu a není divu, že gnostici vždy varovali před dokonalými schopnostmi Archontů v oblasti iluze a klamu a snažili se lidstvo o tomto informovat, probudit ho a z této iluze vymanit. Proto byli všemi systémy nemilosrdně pronásledováni a vybíjeni...

Matrixové vysílání ze Saturnu?

08.11.2018

Rychlá navigace: