Souvislosti, které všude nenajdete

Saturn symbol smrti

(Článek 123)

Geometrickým vyjádřením hexagonu jsou různé hexagramy, ale také šesticípá hvězda. Tyto tvary jsou starověkým i moderním symbolem a vyjádřením všech zmanipulovaných a Saturnu (Satanu) otevřeně nebo skrytě sloužících náboženství - satanismu, judaismu, křesťanství, islámu. Jsou to symboly tajných společností a jsou i na odznacích šerifů – "strážců pořádku". Symboly mohou být různě od sebe odvozené, ale vždy představují stejnou (satanskou) frekvenci. Tuto frekvenci nalezneme jak u krychle, různých hexagramů tak i ve správných proporcích kříže (rozložený kříž). Pokud si na You Tube vyhledáte slovo "cymatic", uvidíte spoustu příkladů toho, jak se zvukem utváří forma a jak změna zvuku mění formu. Symboly jsou tvořeny zvukem a zároveň tento zvuk vyjadřují geometricky. Také symbol známý jako Davidova hvězda je symbolem Saturnu. Mnozí si myslí, že to je výhradně židovský symbol, ale není tomu tak. Je to starověký symbol a používá ho celá řada kultur a náboženství. Nicméně je pravdou, že se stal symbolem judaismu a později sionismu, jelikož se obojí zakládá na uctívání judaistického boha Saturnu jménem El. Tajné společnosti, církevní instituce, politické a hospodářské elity hojně využívají saturnské symboliky, protože jsou také projevem a součástí archontského, saturnského viru.
Od hexagramu, symbolu Saturnu, je také odvozeno jméno "Rothschild". Tento rod si změnil své původní jméno "Bauer" na "Rotshschild" (znamenající červený znak) na poctu červeného hexagramu Saturnu. Později umístili hexagram na vlajku Izraele (což je vlastně Rothschildova říše na uctívání Saturnu - Demiurga). V roce 1947 jej tito uctívači Saturnu založili. Byla to mystifikace, která měla za úkol vytvořit další konflikt a chaos v duchu hesla: "rozděluj a panuj". Připomeňme si, že rod Rothschildů je hlavní archontsko-reptiliánskou pokrevní linií, která udělala skutečně mnoho pro to, aby se virus Demiurga rozšířil po celé sféře vlád, financí, politiky a byla tak úspěšná při organizování násilí a válek na Zemi.

Dalším symbolem Saturna je rohatý řecký a římský bůh známý jako Pan, znázorňovaný jak hraje na své píšťaly neboli Panovu flétnu. Pan byl bytost složená z horní, kromě rohů, lidské části a dolní část měla podobu kozla. Tento bůh se stal symbolem Saturnu, protože této planetě vládne Kozoroh, jehož znakem je kozel. Pan je spojován s termínem "Diabolo", tedy ďábel. Saturnovu kozlí symboliku můžeme vidět také v Bafometovi (kozlu sabatu), hlavním symbolu satanismu, kterého uctívají tajné společnosti a "členové Elity". Vysílání ze Saturnu nám v naší realitě vytvořil matrixovou iluzi o času a starověký řecký bůh Saturnu Chronos je hlavním zdrojem této iluze. Chronos v dávné mytologii měl podobu hada a se svou družkou Ananke měli stvořit "organizovaný vesmír" se zemí, mořem a nebem. Čas hraje v lidském vnímání zásadní roli a spoutává lidstvo do smutné reality pěti smyslů, daleko od rozšířeného vědomí, které existuje v bezčasém NYNÍ. Řekové znázorňovali Chronos s přesýpacími hodinami a kosou, což je další symbol Saturnu, smrtka s kosou (symbol smrti), se kterou je Saturn energeticky spojován. Kosa má mnoho saturnských významů, včetně víry starověkých národů, že se jedná o boha sklizně, i když se hlavně jedná o pěstování a sklizeň lidstva.

Saturn symbol smrti

07.11.2018

Rychlá navigace: