Souvislosti, které všude nenajdete

Archonti nám dokonce vytvořili matrixové nebe

(Článek 127)

Proč vlastně vstupují svobodné duše do této inkarnace? Nepochybně je to poslední místo, kam by se každá rozumná duše vypravila, pokud by ovšem nepřicházela upozornit vězně na jejich neutěšenou realitu. Ale co ty ostatní duše? Jsou uvězněné stejně jako jejich fyzické schránky v archontském Matrixu, který neoperuje pouze ve sféře holografických pěti smyslů, ale dokonce vytváří iluzi matrixového nebe. Je to systém uzavřený do frekvenční bubliny, sítě či pavučiny, ve které všechny "zakleté" duše uvázly. Tato síť zachytává dokonce všechny odcházející duše, které opouští tělo při takzvané smrti, pokud nemají dostatečně vysokou frekvenci a nejsou v dostatečně probuzeném stavu vědomí. Takové zotročené a nevědomé duše se opět recyklují zpět do nových těl a musí pokračovat ve službě Archontům pod jiným lidským jménem. Toto nové "fantomové Já" opět žije v nevědomosti, nezná svoji pravou podstatu, odkud pochází a jaký je jeho skutečný cíl a úkol. Tak probíhá reinkarnace v archontí realitě. Reinkarnační cyklus zmanipulovaný Archonty zde neslouží k osvícení, ale má za úkol udělat z nás otroky Archontů. Pokud by všechny duše opustily Matrix a odpoutaly se od reality pěti smyslů, přišli by Archonti o přísun své nízkofrekvenční energie. Duše, které se původně chytily do Matrixu, jsou v něm stále uvězněné a další jsou přitahovány "světlem" jako můry lampou. Toto umělé světlo je dalším archontským převrácením skutečného "Světla poznání", stejně jako Archonty vykradené pojmy jako – láska a soucit či demokracie a svoboda. Námi viditelné světlo je frekvenční pásmo, chytající lidstvo do pasti Matrixu a do tajné archontské agendy. "Světlo" uctívají pak pod různými názvy například jako Světlonoše a Lucifera. Vydatně používají symboliku světla včetně slunce (Saturnu). I biblické texty říkají, že sám Satan se skrývá pod maskou anděla světla. Biblický Satan je totožný s gnostickým Demiurgem. Na samém počátku stvoření prý řekl: "Budiž světlo" a nabízí se, že celý příběh biblického "stvoření světa" v knize Genesis ve skutečnosti symbolizuje stvoření Matrixu a "světlo" zde sehrává hlavní roli. Nejde ale o světlo jako o kvalitu svítivosti, ale o frekvenční pásmo toho, co vnímáme jako světlo, jako jedno frekvenční pásmo Matrixu. Toto světlo neukazuje cestu ven z temného otroctví, ale je také součástí Archonty vytvořené pasti. (Archonti vše převracejí a míchají tak, aby znevěrohodnili skutečnost a nikdo nevěděl, kde je nahoře a kde dole, co je pravda a co lež, čím více verzí, tím lépe, tím větší chaos, všechno je převráceno naopak). Proč si tak málo lidí v této šílené realitě pamatuje svoje minulé životy. Naše zkušenosti jsou záměrně degradovány a vzpomínky jsou mazány při průchodu silnými magnetickými poli, což je verzí ještě výkonnější technologie, kterou používají zpravodajské služby k vymazání vzpomínek lidí, kteří vědí něco, co se nemá dostat ven. Proč se tolik lidí inkarnuje do strašlivých podmínek válek, zotročení, násilí a utrpení. Někdo to vysvětluje pomocí karmy, zákonem příčiny a následku a tím, že sklízíme to, co jsme zaseli. Ano k tomu dochází, že se duše inkarnují kvůli zkušenosti či úkolu. To ale zdaleka není všechno. Zdá se, že kromě vědomé inkarnace tu probíhá i proces, kdy duše s vymazanou pamětí, setrvávající v nevědomosti jsou jednoduše recyklovány zpět sem do Matrixu, aby zde ve stavu hlubokého potlačení vědomí otročily pro Archonty a vyráběly nízkofrekvenční energii. Proč si tak často nepamatujeme, odkud jsme přišli a kam jdeme. Generace po generaci, tisíce a tisíce let. Zdá se, že je to tak vymyšleno od počátku...
Ale vysvobození z Matrixu pro tebe i pro celé lidstvo existuje. Tuto pseudorealitu můžeme konečně ukončit a opustit tak, že zvýšíme frekvence svého kolektivního vědomí, a tím bude osvobozeno celé lidstvo nebo se můžeme osvobodit alespoň individuálně a to osobním zvýšením naší frekvence a mentální prací na sobě - rozšířením svého vědomí a vnímání.

Archonti nám dokonce vytvořili matrixové nebe

12.11.2018

Rychlá navigace: