Souvislosti, které všude nenajdete

Archonti nám navlékli saturnské okovy

(Článek 128)

Gnostické texty z Nag Hammadi nás upozorňují na to, že duši v okamžiku smrti čeká další klam v podobě pokročilejší simulované iluze zvané phantasia. Aby duše mohly uniknout z falešné Archontské reality musí proniknout za hranice planetárních sfér ovládaných Archonty. Hovoří o tom, že tou hraniční planetou je Saturn, planeta spojená se smrtí, kterou symbolicky představuje postava smrtky. Gnostici tvrdili, že za Saturnem se nachází Leviatan (reptiliánský had), který požírá svůj vlastní ocas a je známý jako Uroboros. Uroboros symbolizuje vnější zdi frekvenční pavučiny a podle gnostiků musí duše projít přes Leviatana, aby se dostala do Ráje. Uroboros obtočený kolem Saturnu je k vidění v Mateřské lóži svobodných zednářů v Londýně. Zasvěcené úrovně tajných společností sloužící archontské agendě mají přístup k velkému množství ukrývaných informací a vědomostí, které jsou veřejnosti i členům v nižších patrech loží skryty. Uroboros nám znázorňuje Saturnské okovy – Saturnské prstence, které tvoří "výstupní kontrolu" pro duše, kruhovou hranici, která zadržuje vědomí těch, kteří jsou ještě stále ovládáni iluzí oddělenosti. Jakmile bytost dosáhne určitého stupně evolučního vývoje rozvíjejícího se vědomí a zůstane pod vlivem nastraženého klamu a mylné představy mentální nebo duchovní povahy, nemůže postoupit dále a vrátí se znovu do koloběhu nekonečných zotročujících inkarnací, do cyklu v uzavřeném matrixovém světě, který připomíná křečka běhajícího stále dokola v kolotoči. Opět se stane součástí fraktálového uspořádání, tedy nikdy nekončícího naprojektovaného vzoru. Znovu se vrátí do Archonty vytvořeného jednoduchého procesu "znovu a znovu" v nikdy nekončící smyčce. A to je jednou větou "Matrix".
Prosím, ale nepropadejte panice, protože můžete kdykoliv uniknout z této Archontí říše, ať už na úrovni fyzické či duchovní. Záleží jen na vás, kdykoliv můžete vystoupit, ukončit svoje jakékoliv trápení, stačí si jen rozšířit svoje vědomí a vstoupit do mystického védského kruhu poznání, zvaného "Vedi", pak budete vše kolem vás již vnímat jen z pozice nezúčastněného pozorovatele. Zvyšte svoje vibrace a prostě tuto archontí hru přestaňte hrát a to ve fyzické i duchovní rovině. Symbolem této situace je časté zobrazení Satana, Demiurga, Pána temnot, jak u jeho nohou sedí dvě zotročené nahé ženy s okovy kolem krku. Tyto okovy jsou nasazeny ale volně a dají se kdykoliv lehce sejmout. To přesně charakterizuje stav, ve kterém se nachází celé lidstvo. Stačí jen okovy sejmout a přestat Archontům sloužit. Jak jednoduché! Podobné poselství můžeme zachytit skrytě i v pohádkách. V pohádce "O dědovi Vševědovi" je pasáž, kdy zotročený převozník prosí prince, aby se zeptal děda Vševěda, jak se může zbavit otrocké převoznické práce, kterou mu přidělili bohové. Na zpáteční cestě se zprostředkovaně dozví, že stačí přestat veslovat a veslo podat komukoliv koho bude převážet...

Archonti nám navlékli saturnské okovy

12.11.2018

Rychlá navigace: