Souvislosti, které všude nenajdete

Protěžovaná archontí levá mozková hemisféra

(Článek 129)

Energetické vlivy Saturnu, reptiliánská část našeho mozku a levá hemisféra mají řadu podobných rysů. Jsou součástí jednoho ovládacího systému, který nás kóduje a pomocí kterého vnímáme a zažíváme Matrix. Mozek má dvě hemisféry, které spojuje most zvaný "corpus callosum". Každá z hemisfér hraje zcela jinou roli v dekódování toho, co vnímáme a zažíváme. Klíčovým úkolem našeho vědomí je propojit obě hemisféry a používat celý mozek komplexně. Ale k tomu u většiny lidí většinou nedojde, zásluhou mainstreamového "vzdělávání", dlouhodobých manipulací a neustálého přímého ale i podprahového programování "Systémem". Pravá strana mozku vnímá jednotu a ne rozdělení, vidí celek a ne jednotlivosti. Je inspirativním, neorganizovaným, spontánním, kreativním, nepředvídatelným projevem a subjektivním pojetím reality. Pravá hemisféra reprezentuje kreativní a umělecky založené individuality. Takoví tvořiví samorosti jsou obrovským postrachem archontího viru, který naopak vyžaduje uniformitu a předvídatelnost pro svoji ovládací agendu. Snaží se pravou tvořivou hemisféru všemožně potlačit, jak jen může, aby vědomí ovládla jen levá hemisféra – logická a racionální.
Systémové mozky jsou přímo posedlé tím, co považují za logické a racionální, ale jejich výklad reality vychází z pokrouceného vidění. Co je pro někoho, kdo věří v hmotnou realitu, logické a racionální, je pro člověka, který v ní nevěří, naprostá hloupost a to platí i naopak. Vnímání reality levou polovinou mozku je samotným ztělesněním mainstreamové vědy a všeho mainstreamového. Levá hemisféra tvrdí, že je "objektivní". Je sice založena na faktických, ale často bohužel dogmatických formulacích, nedokonalých pozorováních a často na zmanipulovaných výzkumech, a protože jí chybí naprosto empatie a intuice, vše slepě a horlivě přijímá. Pravá hemisféra vnímá stejnou realitu z jiného úhlu na základě jiných podnětů, intuice, vyššího vnímání, pocitově a tak stejnou realitu vnímá úplně odlišně. Zkuste říci, co pravá hemisféra vnímá a levá to kategoricky smete ze stolu a prohlásí, že se úplně zbláznila a že jí chybí vzdělání. Činnosti, které probouzí aktivitu pravé hemisféry jako je hudba a výtvarné umění je opomíjeno, jak co do počtu učebních hodin, tak i přidělených financí.
Levohemisférové vzdělávání začíná u dětí stále více v nižším věku, aby se zajistilo, že levá hemisféra ovládne jejich mysl do konce života. Je to takové "žampiónové vzdělávání" - "držte je po celou dobu ve tmě a krmte je humusem". Většina učitelů nemá ani ponětí, že programují děti a proměňují je na software ve službách Systému. Učí pouze to, co mají přikázáno, jinak jsou bez práce. Pravá hemisféra vás dokáže napojit na to, co je tam "nahoře" a levá hemisféra se téměř výhradně soustřeďuje na to co je tady "dole". Systém nasazuje svoje pochopy (akademiky, politiky, vědce, mediální pracovníky, státní úředníky, kontrolory) k bráně do pravé hemisféry a snaží se zamezit všem průchod do "pravého království". Oni pak pracují pro tuto TEMNOU ZOTROČUJÍCÍ AGENDU, ANIŽ BY SI TO UVĚDOMOVALI. Je to stejné, jako když vojáci bojují ve válce a přitom nechápou skutečné pozadí toho, co se ve skutečnosti děje. Tito "bachaři" nás neústupně nutí, abychom podřídili své chápání levé hemisféře, přestože jsou sami utiskovaní a zotročení. Sami jsou vězni levé hemisféry a ve své zmatenosti pracují na tom, aby se z každé generace vyklubali další vězni, přičemž si většinou nejsou vědomi toho, co dělají. Levá hemisféra je typ vnímání, který vládne "vzdělávání, vědě, medicíně, politice, ekonomice i podnikání". Říkáme tomu "život v ohradě" a tou ohradou a naší celou je neurologický Alcatraz - levá hemisféra, která v ní jako diktátor s rachotem zavírá, za námi vězni, dveře...

Protěžovaná archontí levá mozková hemisféra

13.11.2018

Rychlá navigace: