Souvislosti, které všude nenajdete

"Rozděluj a panuj"

(Článek 130)

Bez zarputilé, dogmatické víry by nebylo archontského systému ovládání. Každá lidská bytost je od narození programována, aby věřila čemukoliv, jenom to nesmí být skutečná pravda. Vrstva po vrstvě je nanášena na naše vědomí tak, aby vznikl pevný sediment nepravdivých nánosů, které vytváří neprodušnou krustu, přes kterou se k nám dostává velmi těžce "Světlo poznání". Tak je utvářeno naše fantomové "Já" a vnímání člověka je nakonec ovládáno archontským programem. Vliv těchto programů ale lze naředit či přímo zrušit podle toho, jak je člověk otevřený vědomí, které přesahuje Matrix. Zkostnatěné názory vdechují archontskému viru život, ale jeho vliv se může kdykoliv rozplynout vlivem probuzeného "Nekonečného Já". Fantomové "Já" je přitahováno vždy k nějaké víře. Jeho softwarový kód je napsaný tak, aby se neustále synchronizoval s nejrůznějšími přesvědčeními a fixoval se na nejrůznější víry, bez ohledu na to čeho se týkají.
Prvotním podsouvaným přesvědčením je: "Já jsem člověk", ve smyslu ztotožnění se s fyzickým tělem a egem, tím přicházíme o svou Nekonečnou podstatu hned na první metě a zapomínáme hned na počátku na to, že nejsme lidmi, ale prožíváme "zkušenost" ve formě lidské bytosti. Potom se již otevírá cesta k rozdělování lidských bytostí na nejrůznější identity. Archonti a jejich hybridi jako vynikající manipulátoři vědí moc dobře, že různorodost přesvědčení a iluze rozmanitosti připravuje pro jejich metodu: "rozděluj a panuj", obrovské možnosti. Názorová přesvědčení jsou nositeli potenciálního násilí, nedorozumění a konfliktu. Může to být cokoliv od fyzikálních zákonů, vědeckých teorií až po podřízenost bohu, který vás "miluje", ale pokud neuděláte přesně to, co vám sděluje prostřednictvím jím "pověřenými duchovními odborníky" tady na Zemi, tak "budete svrženi do ohně pekelného". Takový zkostnatělý názor je jako betonová koule na noze toho, kdo ho neustále prosazuje. Tahá ho za sebou stejně neohrabaně jako těžké závaží. Odolává veškerým pokusům ji rozbít nebo se jí zbavit. Navíc udržuje při životě energetické morfologické pole často vykonstruovaného a podsunutého nesmyslu. Zbavíme se jí jen tak, že zaměříme svoji pozornost na naše "Nekonečné vědomí", které je mimo matrixovou bublinu, ve které se nacházíme.
Existuje široká škála náboženství, ale jejich poslání je stejné. Vznikají stále nové "ismy" a z nich zase další a další podsekce, které se pak přou o drobné detaily výkladu nějakých kapitol. Většinou se jedná o malichernosti a ryzí nesmysly. Je to opět archontská práce a jejich agenda – rozdělování. Za oponou se naivitě těchto "nábožníků" smějí Archonti (nedá se ale říci, že od srdce, protože si vůbec nejsem jistý, zda Archonti nějaké srdce mají). Původní ryzí a čisté myšlenky jsou postupně torpédovány dogmaty a temnými formulacemi, je obracen jejich původní smysl a učení je rozmělňováno do sektářských variant a nakonec to končí vybudováním mocenských organizací, korporátních aparátů a sídel (Vatikán, Meka). Pod praporem "lásky, pokory a humanity" pak šíří netoleranci, zotročení a smrt.

Rozděluj a panuj

14.11.2018

Rychlá navigace: