Souvislosti, které všude nenajdete

Archontí vynález - náboženství

(Článek 131)

Náboženské archontské programy jsou založeny na stejném základě: systém víry, božstvo, uctívači tohoto božstva neboli věřící, "svatá" místa, kde je božstvo uctíváno a bytosti v sutanách, které působí jako prostředníci mezi božstvem a věřícími. No a to je vlastně všechno. Takže: Křesťanství – Bůh, Ježíš, křesťané, kostely, kněží a biskupové. Islám – Alláh, Mohamed, muslimové, mešity, duchovní, imámové. Judaismus – Jahve, Mojžíš, židé, synagogy, rabíni. Stejná struktura – stejný vzorec. Stejná zastrašovací dohoda o cestě "skrz jedině tohoto boha", podle které vám jedině víra v toho příslušného boha zajistí přístup do ráje a pokud v něj nebudete věřit, čeká vás jen peklo a zatracení. Občas narazíme na nějakou výjimku, ale v zásadě každé náboženství splňuje položky na tomto seznamu. Všechna mají své našeptávače, kteří předávají a vysvětlují myšlenky daného božstva a říkají nám, co od nás bude náš bůh vyžadovat. Můžete si oholit hlavu (buddhismus) nebo se nikdy nestříhat (sikhismus). Můžete si obléct roucho nebo oblek. Tyto drobné detaily vzbuzují pocit rozmanitosti a nabízí možnost vybrat si tu svoji "správnou" víru. Ale program pro naše umenšené "Já" je jasný – ty jsi tady dole, bohové jsou tam nahoře a lidé v sutanách stojí někde uprostřed. Všechna náboženství nejsou nic jiného než další hierarchické kulty a všechna jsou despoticky strukturována a řízena a prosazují víru v podvolení, na které stojí.

Připomeňme si některé ovládací techniky kultů:

  • Oklamou lidi, aby se k danému kultu přidali a přijali jeho pravidla a životní styl, aniž by plně chápali, s čím se zaplétají.
  • Izolují členy tak, aby se stýkali pouze s dalšími členy stejného kultu. Požadují naprostou oddanost kultu a jeho božstvu a poslušnost jeho vůdcům.
  • Zbaví členy jejich sebeúcty, až z nich jsou jen slepě poslušné figurky v rukou vůdců.
  • Brání členům kultu v rozhodování o jejich vlastním životě a podrobně diktují, co všichni mají dělat a jak se mají chovat.
  • Organizují skupinové útoky na každého, kdo vnáší nějaké pochybnosti nebo se odmítá podvolit.
  • Nutí členy, aby se zpovídali ze svých "hříchů".
  • Přinutí členy ukončit kontakty s přáteli a členy rodiny, kteří ke kultu nepatří.

Prakticky každé náboženství praktikuje podobné principy. U některých je postup přesně takový, jako ve výše uvedeném seznamu, jiná používají jenom některé z metod nebo jemnější "ponoukání" a manipulaci strachu a viny raději než přímé nucení. Ale ve své podstatě jsou všechna stejná a uctívají falešného "boha" – Demiurga.
Náboženství je základní mystifikací, která uzavírá lidskou mysl před vlivem Nekonečného vědomí, je to archontský program rozštěpený do mnoha podob a převleků a pod různými názvy a s mírně odlišnými dogmaty jej rozšířili Archonti do celého světa. Na náboženstvích je jasně vidět jak se lidé nechají lehce zmanipulovat a strhnout k něčemu, čemu vůbec nerozumí. Co vědí skutečně křesťané, muslimové, židé a hinduisté o víře, kterou vyznávají? Jenom to, co jim řeknou Archontové prostřednictvím jejich náboženství. Kdyby se věřící v klidu a bez emocí podívali na důkazy, co všechno jim jejich duchovní zatajují a co všechno zatajují duchovním jejich nadřízení, byli by šokováni. Nepřipomíná vám to náhodou něco?

Archontí vynález - náboženství

15.11.2018

Rychlá navigace: