Souvislosti, které všude nenajdete

Uctívání Saturnu

(Článek 132)

Římský císař Konstantin (272 – 337 n. l.) oficiálně založil dnešní křesťanství na koncilu v Nice v roce 325 n. l. Pro Konstantina změna náboženství nepředstavovala žádný problém, protože nezměnil nic jiného, než předmět uctívání. Uctíval Nepřemožitelné slunce, stejně jako Babyloňané uctívali slunečního boha Nimroda. Ale jaká to byla božstva? Ke kterému slunci patřila? Byla to opravdu všechno sluneční božstva? Hlavním římským božstvem nebylo slunce, které známe dnes, ale Černé slunce – Temné slunce – Saturn. Starověká sluneční božstva byla božstva slunce jménem Saturn. V Egyptě to byl Ra/Atum, v Sumeru Utu, v Babylóně Shamash/Ninib, v Řecku nazývali Saturn "Hélios" a v Římě "Sol". Hélios se překládá jako slunce, které vidíme svítit na obloze dnes, ale to není to správné slunce. Hélios je Saturn. Egyptská Héliopolis, neboli "Město Slunce", bylo zasvěceno Saturnu a původní obelisk vyrobený pro město Héliopolis stojí dnes v Římě před Vatikánem uprostřed Svatopetrského náměstí. Proč? Římská církev a všechny formy křesťanství, které z ní vzešly, jsou pokračováním babylonského a římského náboženství – uctívání Saturnu. Císař Caligula nechal přivést obelisk z Héliopole do Říma v roce 37 n. l., kdy Římané otevřeně uctívali Saturna při svém "vánočním" svátku Saturnáliích. Řím je i dnes "Městem Saturna". Má více obelisků než Egypt a mnohé pochází z Héliopole. Obelisky částečně symbolizují penis (pokrevní linie) a překládá se též jako "Baalova hůl" nebo "Baalův reprodukční orgán". Baal je další jméno pro Nimroda, Saturna, "Boha Otce".
"Bůh" křesťanství je Demiurg / Saturn a ďábel křesťanství neboli Satan je také Demiurg/Saturn. To je přece skvělá habaďúra na lidstvo – budete mě uctívat, dávat mi svou energii a oddanost bez ohledu na to jaké božstvo si zvolíte. Uctíváš boha Světla? To jsem já... Uctíváš boha Temnoty? Tak to jsem také já... Ve všech hlavních náboženstvích vlastně jde o stejnou věc a stejného boha, protože energie jde tam, kam je upírána pozornost a uctívání je velmi výrazná forma pozornosti. To znamená, že pozornost upřená ke křesťanskému bohu nebo Satanovi vytváří energetické napojení na frekvenci jednoho jediného božstva – nejvyššího Archonta – Demiurga – Saturn. Lze to takto vyjádřit, protože Saturn byl infikován archontím virem a je to úplně stejné jako když počítačový vir ovládne operační systém počítače a původní program změní jeho původní cíl a poslání. Původně nebyl Saturn zavirován, až teprve později se stal obětí posednutí a stal se padlým andělem Archontem, Jahvem, což je další název pro Demiurga.
Jahve alias Jehova, starozákonní bůh judaismu je tak neuvěřitelně krvežíznivý a má šokující zálibu v násilí, moci a ovládání. I tato verze boha je dalším jménem pro Demiurga / Saturn. Židovský bůh "El" – "Mocný" je jejich saturnským bohem a jeho jméno můžeme najít v kolektivním názvu – Elohim (Archonti). V hebrejštině je jméno boha, které nesmí být nikdy vysloveno a objevuje se v podobě písmen JHVH a jmen Jahve, Jehova, EL / Elohim, Adonai nebo "Pán". Je to nejvyšší Archont neboli Demiurg - Saturn. "El", hebrejský bůh je také zakódován v názvu státu IzraEL. Hybnou silou a manipulátorem při vzniku moderního státu Izrael založeného na bezostyšné historické lži byla finanční dynastie bankéřů – Rotschildů. Jméno saturnského boha "EL" je zakódováno do jmen archontských padlých andĚLů, Micha-ELa, Gabri-ELa, Rafe-ELa ad. Všude po světě máme nasazenou EL-itu pokrevních linií. Slovo Archont pochází z řečtiny a znamená panovník a vládce. S ním například souvisí slova jako arch-anděl, arc-ibiskup, hier-arch-ie, které jsou nositeli arch-ontího viru, prostřednictvím své frekvence ve slovech. Do těchto slov je zakódován Demiurgův virus, který je pak dál roznášen.

Uctívání Saturnu

16.11.2018

Rychlá navigace: