Souvislosti, které všude nenajdete

Archontská síť

(Článek 133)

Nejposvátnějším místem islámu a jeho symbolem je černá kostka V Mekce – Kaaba. Kaaba znamená kostka a kostka je symbolem Saturnu. I muslimové tedy uctívají Demiurga / Saturn, což vědí jen ti na nejvyšších postech. Věřící židé nosí na čele, v energetickém místě třetího oka černou krabičku, která se nazývá "tefilin" a obsahuje svitky pergamenu s verši z jejich psaného zákona – Tóry. Židé a muslimové uctívají stejné božstvo – Demiurga / Saturn. Hlavní předislámský bůh v Arábii se jmenoval "Sin" (anglicky "hřích") a centrem uctívání byla Mekka. Ze Sina se vyvinul "al-ilah", "al-allah" a později "Alláh". Pak Mohamed ukončil systém více bohů a prohlásil Alláha - Sina za jediného boha. Islám obsahuje hinduistické vlivy a všudypřítomná historická provázanost mezi jednotlivými náboženstvími nám ukazuje, že jsou ve své podstatě různou variantou jednoho jediného náboženství. Archontům je jedno koho budete uctívat, hlavně když se necháte zmanipulovat nějakou propagandou a budete věřit v jakékoliv náboženství. Archontsko-reptiliánské semeno se vynořilo v Sumeru, Egyptě a Babylonu. Odsud tyto "nelidské linie" zamířily do Říma, Evropy a zbytku světa. Všechna náboženství jsou výtvorem archontského viru a také jako virus působí. Většina věřících a obhájců náboženství jsou možná upřímní lidé, kteří se jen nechali zmanipulovat a napálit podstrčeným programem, ale svou vírou bohužel udržují archontský virus při životě. Propojení mezi Saturnem a jednotlivými náboženstvími dokazují do nejmenšího detailu propracované náboženské obřady a rituály.
Většina lidí by si myslela, že tajné společnosti s náboženstvími nesouvisí. Mnoho náboženství je odsuzuje, přestože jsou všechna náboženství ve svém jádru stejnými tajnými společnostmi. Není divu, vždyť obě formy, stejně jako satanismus, jsou jen jiným projevem uctívání Demiurga a Saturnu. Používají stejné rituály, symboly i rozporcovanou nevědomost do mnoha pater. Svobodní zednáři nazývají svého boha "Velkým architektem" a gnostici zase označovali Demiurga za architekta Matrixu. Velkého Architekta Všehomíra nalezneme už u Babyloňanů. Architekt je ve skutečnosti "arch-itekt", tedy Archon-tekt.
Ve filmu "Matrix" má tvůrce Matrixu "Architekt" stejný bílý vous s jakým bývá obvykle zobrazován personifikovaný "Bůh", americký "Santa" – což je anagram slova "Satan". Takže už víte, kdo nosí dětem "dárečky". Vousy se pojí k uctívání Saturnu a hrají roli v mnoha náboženstvích, protože kopírují vousatého Chronose, boha času a smrti, kterého zosobňoval Saturn. Právě všechna tato náboženství nás spoutávají tím, jak vnímáme čas a smrt. Tajné společnosti vypadají možná jako jednotlivé spolky s různými jmény, ale ve skutečnosti jsou klíčovými a základními prvky globální sítě. Navzájem se spolu propojují a napojují na ostatní složky archontské sítě. Činnost tajných společností je už ze své podstaty skrytá před mainstreamovou veřejností. Manipulují s lidmi a událostmi ze svého utajení tak, aby se veřejnosti jevilo, že se jedná o události náhodné nebo dílo toho, kdo je oficiálně označen za viníka. Tajné společnosti mají ve svých řadách politiky, bankéře, policisty, právníky, soudce, lékaře, novináře, přední podnikatele, vysoce postavené vojáky, šéfy tajných služeb a další, kteří mohou ovlivňovat žádoucí výsledek. Tajné společnosti jsou přísně rozčleněné a jen několik jednotlivců na vrcholu ví, o co ve skutečnosti jde a jaká síla za vším tím stojí. Pro jednotlivé užitečné idioty vždy existuje jen nějaká krycí verze. Jednotlivé tajné společnosti pak posunují své vybrané členy obvykle z pokrevních linií stále výš v mocenské pyramidě a přístup do nejvyšších pater mají pouze potomci archontsko-reptiliánských pokrevních linií. Tajné společnosti jednají utajeně i se svými členy tak, aby dezorientace všech byla dokonalá.

Archontská síť

17.11.2018

Rychlá navigace: