Souvislosti, které všude nenajdete

Římskokatolická církev – přestěhovaná církev babylonská

(Článek 134)

Nesmírně významnou částí tajných společností je Římskokatolická církev, což je původní přestěhovaná církev babylonská. Ve svém nitru je pobočkou satanismu a uctívání Demiurga a archontských reptiliánů. Jejich veřejné přiznání ke skutečné agendě můžeme nalézt u skulptury La Resurrezione (Vzkříšení), kterou vytvořil sochař Pericle Fazzini pro audienční sál Pavla VI, který je umístěný na hranicích Vatikánu a Říma. Plastika má zobrazovat Ježíše jak stoupá z kráteru vytvořeného jadernou bombou, ohromným výbuchem násilí a negativní energie. Eucharistický církevní rituál, při kterém zúčastnění jedí maso jako chléb a pijí krev jako červené víno, symbolicky vyjadřuje reálnou církevní skutečnost. To je to co satanisté a reptiliáni dělají a dělali při pohanských bohoslužbách, než je přejalo později i křesťanství. Katolická mše je veřejně přijatelnou verzí satanského obřadu. Hlavní světové tajné společnosti jako jezuité, templářští rytíři, maltézští rytíři a Opus Dei jsou výhonky římsko-katolické církve. Mnohé křesťanské kostely a zejména katedrály mají stejnou černobílou dlažbu, jaká je v chrámech svobodných zednářů a jiných tajných společností. Spolek P2 stál v roce 1978 za vraždou papeže Jana Pavla I, po jeho setrvání ve funkci pouhých 33 dní, což je pro zednáře významné číslo. Byl otráven, protože přikázal propuštění všech svobodných zednářů z řad vatikánského duchovenstva a zaměstnanců kvůli jejich napojení na P2. Tělo papeže nebylo podrobeno posmrtné pitvě, aby nebyla oficiálně odhalena pravda.
Tajné společnosti a náboženství se vzájemně proplétají se satanismem a pedofilií, s královskými rody a establishmentem obecně. Všichni jsou ale posedlí ritualistickým a hierarchickým chováním, což jsou projevy reptiliánského mozku a genetické informační matrice. To samozřejmě neznamená, že všichni členové tajných společností jsou satanisté a pedofilové.
Satanističtí elévové koketují ve své bezbřehé naivitě s černou magií, nerozumí jí a netuší nic z toho, co zkušení satanisté už vědí dávno a moc dobře, na rozdíl od většiny nevědomých věřících, že uctívají čiré zlo a mnozí dokonce znají i jeho pravou podobu. Satanismus zahrnuje obětování lidí (zejména dětí), zvířat a pití krve, která obsahuje lidskou životní sílu a genetický kód, stejně jako to dělaly starověké národy, které sloužily temným bohům. Satanismus a obětování bohům probíhá na naší planetě od doby, co se na Zemi infiltrovali Archonti. Obětování lidí a kanibalismus nastalo, když "archontští bohové" začali toto po lidech vyžadovat. Satanismus dnes pokračuje v tajnosti v tom, co se dříve dělalo otevřeně, když to ještě bylo považováno za přijatelné. Obětování "bohům" je v dnešní době mnohem rozšířenější než by si většina lidí vůbec dokázala představit. Prožitkem děsu a hrůzy je při těchto rituálech generována energie, kterou vstřebávají archontští démoni v pro nás neviditelných sférách. A to je ten hlavní význam těchto rituálů. Tuto energii nedokážeme ve viditelném světě spatřit, ale můžeme ji vnímat. Zajděte si na místo, které v minulosti bylo dějištěm smrti nebo strachu a ucítíte ten vibrační dopad. Při rituálech skandováním hymnů specifických frekvencí vznikají energetické brány mezi naší realitou a říší Archontů a dochází k energetické synchronizaci mezi nimi. Beltain 30. dubna a Halloween na konci října jsou nejvýznamnější satanistická rituální období roku, což je spojeno s astrologickými vlivy, které napomáhají k otevírání mezidimenzionálních energetických bran.

Římskokatolická církev – přestěhovaná církev babylonská

17.11.2018

Rychlá navigace: