Souvislosti, které všude nenajdete

Hallowen – den Satana

(Článek 135)

Druidové, duchovní elita Keltů, prováděli v tento z astrologického hlediska příhodný den temné rituály, stejně jako dnes satanisté. Na Hallowen kráčeli v procesí osvětleném pochodněmi a nesli keltské kříže a srpy (symboly Saturnu). U každého domu Druidové požadovali - "koledu, nebo něco vyvedu", což znamenalo, že požadovali nějakou ženu k rituálům a případnou oběť. Pokud to obyvatelé odmítli, tak byl na jejich dům namalován hexagram (Saturn), aby upozornil duchy "rohatého nočního lovce". Demiurg je často znázorňován s rohy, proto je má také ďábel - Satan. Před dům, jehož obyvatelé spolupracovali, byla umístěna vyřezávaná dýně se svíčkou, aby je ochránila před zlými duchy. Vykoledovaná žena byla znásilněna, případně i obětována na posvátné vatře. K těmto obřadům byla využívána vortexová místa na zemské energetické mřížce, jako je třeba Stonehenge. Zde se kříží mnoho energetických linií, a proto se zde mohou prolínat reality nebo jsou jejich hranice mnohem prostupnější. Dnešní mohutná propagace Hallowenu mainstreamem slouží archontské agendě, má přitáhnout lidi a zejména děti do satanských frekvencí, protože kam je zaměřena pozornost, tam jde i energie. Zmanipulované školy ve své nevědomosti masívně propagují tento den a organizují na tento "svátek" různé podpůrné a převlékací akce. Stejně tak má zelenou hororová a upíří tématika v kultuře, televizi a filmu, podobně jako nízkofrekvenční hudba, dekadentní výtvarné umění a někdy i zvrácená architektura. Když si lidé vystaví před dům zapálenou dýni, dávají tak po druidsku znamení, že spolupracují a podporují Satana. Pravidelně opakované satanské rituály na hlavních vortexových bodech zemské mřížky snižují frekvenci našeho planetárního pole a potenciálně ovlivňují každého z nás, protože my všichni jsme v neustálé interakci s morfologickým polem planety. Většina lidí si neuvědomuje, že satanismus je založený na rituálech, a že opakování rituálů za dlouhá staletí zanechalo silné stopy v morfologických polích naší planety, ale i satanistů. Satanisté se dobrovolně otvírají archontským frekvencím a stávají se tak vtělením archontského viru a stávají se posednutými archontskými entitami. Satanisté si dělají navzájem to, co provádí ostatním lidem a zvířatům, protože míra jejich nakažení z nich dělá totální psychopaty, bez špetky empatie, svědomí, soucitu a lidské utrpení je přivádí do extáze. Archontsko - reptiliánská hierarchie v neviditelných sférách se otiskuje do satanské hierarchie zde v našem světě, prostřednictvím démonských entit, které ovládají své lidské a hybridní prostředníky. Čím výše je ovládající entita v archontské hierarchii, tím výše bude stát i jejich ovládnutá oběť v satanistické struktuře. Toto ale nesmíme zaměňovat s hierarchií establishmentu, který je nám ukazován. Ti, kteří drží zdánlivou moc v politice i v jiných oblastech života jsou většinou jen podřízené loutky.
Britské ostrovy jsou srdcem globální energetické mřížky a jsou nejsilnější sítí vertexů. To vysvětluje proč je Británie globálním centrem satanismu, proč jsou tak významným centrem celosvětové politické a vojenské moci a proč jsou domovem tolika archontsko - reptiliánských hybridních rodin a tajných společností. Také Řím se rozkládá na silném energetickém místě a je zde velká koncentrace skrytých archontských mocenských struktur. Spojené státy vypadají na první pohled jako velmi mocné, ale pouze odvádí pozornost od míst, kde se koncentruje skutečná moc.

Hallowen – den Satana

19.11.2018

Rychlá navigace: