Souvislosti, které všude nenajdete

Archonti našlapují pomalu a plíživě

(Článek 227)

"Plíživá totalita" je archontská metoda ovládnutí lidstva. Tato metoda funguje tak, že postupuje plíživě k cíli krůček po krůčku. Ty jsou při tom tak malé, že si málokdo všimne, že jsou vzájemně propojené a míří stejným směrem k jednomu cíli, ke globálnímu orwellovskému státu, ale nechtějí to prozradit příliš brzy, aby lidé jejich úmysl nepřekazili. Potřebují nejprve zavést struktury ovládání v takové míře, že už potom nebude podstatné, zda o tom lidé budou vědět nebo ne. Jdete z bodu A do bodu B a každý malý krůček budete prezentovat jako samostatnou izolovanou změnu. Touto technikou bylo nastoleno diktátorství Evropské unie a postupně se tak přechází od zóny volného obchodu k fašistickému centrálně ovládanému byrokratickému superstrátu, který má zničit národní suverenitu a totálně zotročit celé lidstvo. Toto prozradil představitel francouzských Rothschildů Jean Monnet v dopise příteli datovaném 30. dubna 1952:

Evropské národy by měly být vedeny k superstrátu tak, aby jejich lid nechápal, co se děje. Toho lze dosáhnout postupnými kroky, kdy bude každý jednotlivý krok zakamuflován jako jednotlivé opatření ekonomického významu, který ale vždy v konečném důsledku povede nevratně k vytvoření federace.

K tomu také došlo a dál neustále dochází: rozdrcením lidu Řecka na základě vykonstruovaných finančních důvodů, nejmenováním a odmítnutím levicové vládní koalice v Portugalsku, která vyhrála volby a měla absolutní většinu v parlamentu, protože byla skeptická vůči EU. Řecko ani Portugalsko už nejsou demokratické země a podle plánu je budou následovat další země, ve kterých budou instalovány loutkové archontské režimy. Tyto plány "nenápadně" naplňují pomocí obrovské manipulace a prostřednictvím jimi ovládaných médií, protože většinu "fantomových Já" uzavřeli do krátkozrakosti jejich značky. Může to být rodina, zaměstnání, kariéra, sport, koníček, televize nebo cokoliv co odvede jejich pozornost od panoramatu odvíjejících se událostí. Abyste mohli toto panorama uvidět a pochopit, potřebujete mít alespoň minimální napojení na "Nekonečné vědomí" a aktivní pravou hemisféru.

Dobrým příkladem krátkozrakého vnímání a zabývání se jen podstrčeným osobním fantomovým zájmem je případ návrhu šéfa britské labouristické strany, aby se nevydávalo 100 miliard liber za systém atomových zbraní Trident. Tento návrh odborové svazy krátkozrace odmítly s tím, že musí bránit pracovní místa v "sektoru obrany". Vlastně je to sektor útoku a potenciální dopad na odbory pro tyto lidi se stal důležitějším, než důsledky pro celý svět a masové vraždění nevinných lidí zbraněmi vyrobenými odborovými členy. Alternativní místa pro ně vytvořená za těch 100 miliard liber, která by mohla být vytvořena, prošla nepovšimnuta jejich periferním viděním. Len Mc Cleckey, generální tajemník unie řekl: "Uvědomuji si morální dilema a obrovské náklady na obnovu systému Trident, zejména v této době úsporných opatření, ale nejdůležitější jsou pro nás pracovní místa a obrana komunit."

Toto je přesně perspektiva archontského vnímání "fantomového Já" a postupně nás zatahuje do globální otrocké společnosti ještě extrémnější, než jakou předvídal Orwell. Pro dosažení takové zrůdné a protilidské společnosti je rozhodující, aby se archontským hybridním sítím podařilo odvést pozornost od toho, co se děje, podobně jako kouzelník, který vás přiměje, abyste se dívali na jednu jeho ruku, zatímco trik provádí ruka druhá. Archontský systém chrlí nepřetržitý proud nejrůznějších rozptýlení, aby se pozornost zaměřila na nepodstatné věci. Je to nejvyšší stupeň chorobného dožadování pozornosti. "Fantomová Já", která se jejich činností nechala oblafnout, jenom klušou vpřed s klapkami na očích, upnuté na svůj osobní zájem, což pak archontím manipulátorům umožňuje pokračovat v jejich, pro lidi zhoubných akcích. John Lennon na to poukazuje v písni Working Class Hero (Hrdina dělnické třídy), kde zpívá o tom, jak jsou lidé zmanipulovaní náboženstvím, televizním vysíláním, sexem a myslí si, jak jsou svobodní, rovnoprávní a "vzdělaní". V další části písně jim ale nastavuje zrcadlo: "...ale je vidět, že jste zůstali pořád těmi podělanými venkovskými balíky, co jste byli dříve". Zauvažujte, proč jsou stále zabíjeni lidé, kteří hlásají lásku a lidství jako John Lennon a ne psychopatické bestie...

Oni na nás čůrají, ale "fantomová Já" tvrdí, že prší...

Archonti našlapují pomalu a plíživě

04.03.2019

Rychlá navigace: