Souvislosti, které všude nenajdete

Důvěra nevinných je nejužitečnějším nástrojem lháře

(Článek 226)

Nejde jen o důvěru nevinných, ale také těch co se bojí. "Fantomová Já" jsou od strachu celá bez sebe, protože jimi neustále koluje program strachu a tím jsou naplno vystaveny lživým informacím, které jsou jim sdělovány a dokonce sami chtějí, aby byly pravdivé. Jak dosahují toho, aby jim lidé věřili? Řeknou vám to, co chcete slyšet. Možná není zrovna příjemné slyšet, že islámští únosci byli zodpovědní za událost 11. 9., že neschopnost bank zapříčinila finanční krach v roce 2008. Pro třesoucí se a ustrašená "fantomová Já" je ale úplně jiná liga dozvědět se, že 11. 9. zinscenovala skrytá síla, která ovládá většinu vlád, bezpečnostní a vojenské složky, a že cílem tohoto hororového činu bylo ospravedlnění válek vedoucí k dalšímu hromadění majetku malé elity a smrti velkého množství lidí. Nebo že stejná síla způsobila krach finančního systému, aby tak spustila mimořádně obrovský přesun bohatství lidí přes vlády do rukou bankovní elity a uvrhla nebývalé množství lidí do chudoby, strádání a závislosti. Přijmout toto všechno jako možnost, natož to akceptovat, že se jedná o skutečnost, znamená, že se vám zhroutí váš pohled na svět a na všechno co jste kdy považovali za pravdivé a správné.

"Chceš mi snad říci, že vláda, zpravodajská služba a naše vlastní armáda pracuje proti nám?". No chci říci, že archontští reptiliáni ovládají vlády, zpravodajské služby a armády. "Aááááááá... Nééé", křičí program. Většina "fantonových Já" nedokáže přijmout ani zvážit koncept, že společnost a vládní struktura řízené Archonty zlovolně pracují proti lidským zájmům. "To by přece nikdy neudělali." Jejich reakce jako "Ty jsi paranoidní, to je jen konspirační teorie", ve skutečnosti znamenají: "Ne prosím, moc prosím, ať tohle není pravda" nebo "Mlč, to vůbec nechci slyšet, tuším, že by to mohla být pravda". Pro "fantomové Já" je prostě jednodušší zastřelit posla a vše zamítnout, než sebrat svoji odvahu, zodpovědnost a zvážit, že by jeho zpráva mohla být opodstatněná.

Archontský program "rozděl a panuj" systematicky rozděluje lidstvo na nejrůznější strany, skupiny a skupinky, které pak provokuje, ponouká a navádí k tomu, aby spolu neustále bojovaly, vymezovaly se proti sobě a pěstovaly zášť, nedůvěru a potlačily lidskou solidaritu. Pastor Martin Niemóller svým přiznáním ukázal, kam tyto postoje nakonec vedou:

Když nacisté začali zatýkat a přišli si pro komunisty, mlčel jsem, nebyl jsem přece komunista.
Když si přišli pro socialisty, mlčel jsem, nebyl jsem přece socialista.
Když si přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebyl jsem přece odborář.
Když si přišli pro Židy, mlčel jsem, nebyl jsem přece Žid.
Když si přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by mi pomohl a mohl se mě zastat.

V souvislosti s tímto případem si můžeme uvědomit hluboký smysl Ježíšovy myšlenky a citátu, kde vyjádřil nesmírnou důležitost lidské sounáležitosti, solidarity a celistvosti: "Nenechte ubližovat nikomu z vás. Kdo nechá ublížit tomu nejposlednějšímu z vás, jedná stejně, jako by ublížil mně samému".

Je velmi snadné "fantomová Já" rozdělit a ovládnout, protože ony vidí všechno odděleně a nedokážou pochopit, že jsme všichni jeden celek, jedno kolektivní lidské vědomí, bez ohledu na to, jakými nálepkami opatříme sebe nebo ty druhé.

Důvěra nevinných je nejužitečnějším nástrojem lháře

03.03.2019

Rychlá navigace: