Souvislosti, které všude nenajdete

Archontí poskoci v lidském obleku dobývají planetu pro své pány

(Článek 225)

Pokud chcete předělat společnost podle archontí agendy globálního ovládání, ale víte, že když oznámíte, co chcete udělat bez nějakého opodstatnění, mohli byste čelit dost velkému odporu. Proto v skrytu vytvoříte problém a vinu za to co jste sami způsobili, svedete na někoho jiného. Může se jednat o teroristický útok, finanční kolaps, morální krizi, epidemii, "lidovou revoluci" nebo cokoliv, co se hodí pro tu změnu, kterou chcete přivodit. Pokud chcete obhájit zahájení celosvětové války proti terorismu – tedy válku proti všem zemím, kterým chcete ukrást jejich přírodní zdroje, kulturní dědictví a jejichž vůdců se chcete zbavit, tak potom zorganizuje teroristický útok, jako ten 11. září a svedete to na ty, které chcete démonizovat. Všechny války, chaos, a hrůzy, které následovaly po 11. září, by nikdy nemohly nastat bez událostí onoho dne. Země, které byly napadeny po 11. září, byly všechny na seznamu režimů, které je nutno změnit už velmi dávno před tím, než byla vytvořena tato záminka.

Pokud chcete lidem odejmout svobody, řekněte jim, že je to bezpodmínečně nutné pro jejich ochranu proti terorismu. Pokud chcete drtit obyvatelstvo bídou a chcete obhájit, že mu ukradnete peníze, potom dovolíte, aby vznikl finanční krach jako ten z roku 2008, který byl chladnokrevně zinscenován. Pokud chcete otrávit obyvatelstvo toxickým svinstvem s těžkými kovy, tak vypustíte nebo si vymyslíte virus a pak nařídíte pod velkými sankcemi, že se všichni musí nechat očkovat, aby se "ochránili". Tvrzení o zbraních hromadného ničení v Iráku, které se stalo záminkou invaze, je toho skvělým příkladem. Henry Kissinger, jeden z nejaktivnějších archontských manipulátorů za posledních 60 let, čiré zosobnění zla, prohlásil: "Nesejde na tom co je pravda, ale co je vnímáno jako pravda". Archonti Bush a Blair jako loajální služebníci svých pánů bezohledně a dokazatelně lhali o zbraních hromadného ničení v Iráku, což vedlo k neslýchanému vraždění a následnému chaosu.

Většina lidí bohužel přijme to, co jim předkládá mainstrem a slepě mu věří. Novináři, vědci, lékaři a akademici opakují oficiální lži z mainstreamu a navíc se ve své "slepotě", naivitě a neinformovanosti navzájem podporují: "Vždyť to přece všichni říkají... Vždyť to říkali v televizi... Vždyť to říkali v kostele..." Ředitel CIA William Colby řekl, že CIA vlastní každého, kdo je jen trochu v masových médiích významnější. Dokonce je ani nemusí vlastnit, stačí, když ovládnou jejich mysl a vnímání reality. Investigativní žurnalistika dnes spočívá prakticky ve čtení centrálně připravených zpráv, běžících na obrazovce. V hlavní archontské redakci říkají "žurnalisté" žurnalistům co se děje a pak je vše prezentováno jako nezvratná a reálná pravda. Už samotná myšlenka globální konspirace bohužel naprosto přesahuje kapacitu mozku pro svobodné uvažování většiny lidí. Pokud některé z autorit popřou oficiální verzi, jsou ihned označeni za paranormální cvoky. A co pečlivě shromážděné důkazy, že oficiální verze nemůže být pravdivá? No přece internetové výmysly, počítačové montáže a nesmyslné konspirační teorie. Žádná míra důkazů není pro mainstreamová média dostačující k tomu, aby přehodnotila mainstreamové krycí příběhy. Tisíce pilotů, architektů, statiků a dalších odborníků celosvětově dokazují, že "arabští únosci" nemohli v žádném případě 11. září pilotovat letadlo, jak je uváděno v mainstreamu a že výbuch leteckého paliva nemohl v žádném případě způsobit pád Dvojčat...

Archontí poskoci v lidském obleku dobývají planetu pro své pány

01.03.2019

Rychlá navigace: