Souvislosti, které všude nenajdete

Archonti přerušili spojení s naší duchovní podstatou a stále ho ruší

(Článek 108)

Gnoze byla přeneseným tajným souborem učení přeneseného z Atlantidy (do Somálska a Etiopie) a novodobý globální mocenský systém, ovládaný Archonty s ní nemilosrdně bojoval od Sumerské doby a snažil se ji zcela vymýtit, zničit a to tak, aby po ní nezbyla ani stopa a on tak měl zcela volnou cestu k vytvoření svého "velkého díla věků" (zotročení lidstva a plné ovládnutí naší reality). Jedním z posledních gnostiků byl Gordano Bruno, který v Anglii orodoval za gnozi a navrhoval, aby se vyučovala a přitom netušil, že právě církev a Vatikán jsou hlavním centrem Archontů. Tím byl zpečetěn jeho ortel smrti, z důvodu jeho gnostického přesvědčení, které předával, protože se stal velkým nebezpečím pro církev, hlavní nositelky archontího viru.

Lidská DNA obsahuje plno parametrů, které nám signalizují cizorodou strukturu, která má vnitřní manipulativní charakter. 97% DNA obsahuje chytře skrytý kód, který zatím nebyl plně rozluštěn. Část našeho vědomí je ovládána archontskými programy, ale zbývající část je volná a my jen potřebujeme tuto lapenou část osvobodit. Synchronicity (tady něco nehraje, poruchy systému), které fungují jako chyby archontských programů a "Systému" nám ukazují cestu k osvobození jako maják a mohou být návodem jak se vymanit z této iluzorní reality. Musíme tyto signály zachytit, zaregistrovat a správně je použít. Lidská bytost byla manipulována velmi dlouhou dobu a současná disharmonie lidstva je výsledkem dějů, ve kterých se těžce orientujeme. Jednotlivá vědomí lidí jsou již tak dlouho a intenzivně manipulována, že již často ztratila schopnost tyto manipulace zachytit a reagovat na ně. Archonti přerušili spojení člověka, jako multidimenzionální bytosti, v rovině duše a ducha a tím jsme byli uvězněni do hlubokého nevědomí. Před desítkami tisíci lety jsme toto spojení měli a byli jsme sebevědomí. To znamená, že jsme byli vědomí sebe sama a byli jsme si vědomi své vrcholně spirituální identity. Proto jsme byli velmi silní jako lidé i jako lidský druh a humanoidní bytosti. Archonti oslabili naši spirituální integritu tak, že přerušili naši vazbu a spojení s kosmickým duchovním ohniskem. Byli jsme odtrženi od kosmické duchovní identity a můžeme to nazvat různě: vyhnání z ráje, andělský pád či prvotní hřích... V momentě kdy znovu obnovíme svoji spirituální integritu, tak se vymaníme z klece či z vězení do kterého jsme byli uvrženi. Naše vědomí se smrsklo z vertikálního prostorového vnímání jen na plošný, který je na úrovni zvířete a naše zmanipulovaná mysl toto přijímá tak, že to tak je v pořádku a že to tak má být. Jak toho bylo dosaženo? Pomocí archontského programu vloženého do naší nekódující DNA, která mimo jiné slouží jako rušička přijímání frekvenčního signálu shora, z vysokofrekvenční reality. Tato část DNA navíc průběžně mutuje a mění se s metamorfózou lidské bytosti. Tento "program" tak stále ruší frekvenční spojení mezi inkarnátem a naší duchovní podstatou. Toto je velmi závažná věc, zejména když si uvědomíme, že vše, včetně nás, je jen frekvence a energie. Člověk pod vlivem archontského programu kopíruje svého ovládajícího parazita a z člověka se postupně stává dravec zasažený archontím virem, který se chová stejně jako on. Chová se velmi nepřátelsky ke všemu, k sobě, svým blízkým, lidem, přírodě, planetě, drancuje bohatství, přivlastňuje si hodnoty okolních mírumilovných národů a vnucuje jim svoji vůli. Všechny války byly vedeny v důsledku tohoto dravčího, archontského a agresivního programu.

Archonti přerušili spojení s naší duchovní podstatou a stále ho ruší

23.10.2018

Rychlá navigace: