Souvislosti, které všude nenajdete

Lidská bytost pod vlivem archontů způsobuje na Zemi největší chaos

(Článek 109)

Archonty dlouhodobě manipulovaná lidská bytost způsobuje největší chaos na planetě. Původně byla ale nastavena harmonicky. Lidská psychika a mentalita je Archonty neustále přeprogramovávána. Gnostické poznání to odhalilo, popsalo podstatu tohoto jevu, pojmenovalo ho a snažilo se to změnit. Archonti ale usilovali věky o to, aby jejich existence a činnost zde na Zemi byla utajena a oni tak mohli nerušeně udržovat lidskou populaci v hluboké nevědomosti a zotročení. Proto byla gnoze vždy tak tvrdě a nekompromisně pronásledována a ničena.

Kapitalizmus je další archontský trik, který byl podsunut lidstvu na naší planetě. Daleko efektivnější způsob fungování společnosti - spolupráce komunity - byla nahrazena archontskou konkurencí. Kapitalizmus využívá potenciál ega, pilíř ambice, systém závodu, soutěže a pudů což jsou projevy cizorodého nepřátelského programu vloženého do naší DNA. Strach z nedostatku a pud přežití způsobuje, že se člověk pořád nepřirozeně bojí nebo bojuje o to, aby se měl lépe než ostatní. Snaží se získat více na úkor ostatních a zapomíná, že je součástí společného lidského cíle - kolektivního úsilí o rychlou a přirozenou evoluci lidstva jako živočišného druhu, a že je nedílnou součástí přírody, planety i celého vesmíru. Tržní kapitalismus je jen z dalších podvodů na lidstvu, vymyšlený Archonty, abychom byli zase nepřímo postaveni proti své lidské přirozenosti, společné součinnosti i proti sobě. "Tržním úsilím" se jen podílíme na vytváření nerovnováhy, strachu, agrese a nízkofrekvenční energie tak důležité pro Archonty.

Všechny náboženské směry, které kladou prostředníka v podobě "duchovního zprostředkovatele" mezi slepě věřícího člověka a Světlo poznání, ("Boha Stvořitele" či "Vesmírného architekta"), byly postupně svedeny z cesty za tímto "Nejvyšším Božským principem". Původní duchovní a vysoce lidská poselství všech náboženství byla Archonty v naší realitě postupně rozřeďována a zamořována jejich destruktivními programy a tak se plíživě staly vysoce manipulativním nástrojem globální síly, produkující disharmonickou energii. Tato nízkofrekvenční energie pak odvádí lidské vědomí od podstaty věci a skutečnosti k umělým schématům. Náboženská filosofie nakažená archontím virem je seskupena do masivních memů, které praktikující "věřící" neustále dokolečka opakují a tak sebe i celou komunitu zamotávají do stále tužší neprůhledné vrstvy, která brání stále více, aby k nám pronikal spásný paprsek poznání a prozření. Tím, že církve po generace stále opakují archontí manipulativní programy způsobují, že se toto zavirované vědomí stává stále více součástí naší reality na této planetě. Jestliže se ale lidská společnost očistí od virulentní infekce těchto náboženství, tak se lidské vědomí bude moci napojit opět na vysokofrekvenční morfologické pole mnohem prosvětlenější a harmoničtější reality a bude se moci osvobodit z otroctví, do kterého bylo uvrženo.

Slovo "víra" nám sděluje, co je podstata skutečné duchovnosti - ví o "RA", ví o nejčistším "Světle poznání" – "RA". Nepřímo nám sděluje, že "víra" není dogmatické opakování zavádějících "memů" a nemá nic společného s ustrašenou "posvátnou" hrůzou z despotického "boha" a také není slepou a nevědomou poslušností.

Lidská bytost pod vlivem archontů způsobuje na Zemi největší chaos

24.10.2018

Rychlá navigace: