Souvislosti, které všude nenajdete

Smrt ve vysokovibrační realitě neexistuje

(Článek 110)

Hlavním manipulativním nástrojem v naší falešné realitě je smrt. Archonti jsou převrácením života a tak je pro ně smrt "životem". Ošklivost, znečištění, ničení, zánik a smrt jsou projevy archontího viru, který narušuje a pokřivuje naši realitu, která je jen kopií naší původní vysokofrekvenční Země, kde vzkvétá život a panuje radost a harmonie na rozdíl od její nízkofrekvenční verze, kde naopak vládne smrt a strach z ní. Pro bytosti ve vysokofrekvenční realitě smrt neexistuje, protože zde jsou si všichni vědomi, že jejich duchovní podstata, duchovní "Já", duše nepodléhá smrti a tudíž smrt neexistuje. Naše nejniternější "Já" pouze přejde do nového těla až naše hmotná stránka je definitivně věkem zničena. Smrt je potrava pro archontský virus, protože je energií, která ladí s frekvencemi Archontů. Podobný efekt způsobuje počítačový virus. Všeho, čeho se dotkne, způsobuje smrt rovnováhy a harmonie. Satanské organizace uctívající Archonty a jejich "nejvyššího" Demiurga jsou posedlí krví a smrtí právě z tohoto důvodu.

Války, satanské krvavé rituály, utrpení, ale i každodenní masové zabíjení jatečních zvířat jsou pro Archonty gurmánské hody a umožňují jim, aby mohli v naší realitě přežívat, sílit a dál se šířit.

Proto zde máme tolik konfliktů a pro nás zbytečného utrpení. Je to tak zařízeno a dlouhodobě organizováno Archonty za scénou.
Neurochirurg Eben Alexander zažil ve svém zážitku blízkém smrti tento archontský svět. Popisuje ho jako svět, kde nebyli žádní lidé ani zvířata, ale pouze "opuštěný bod pozornosti v bezčasovém červenohnědém moři". Popisuje nepříjemné tvory podobné plazům a červům, kteří se pohybovali kolem něho a dotýkali se ho svou slizkou nebo ostnatou kůží. Z temnoty se vynořovaly ošklivé a hrozivé obličeje. Slyšel hluk, který stále zesiloval. Vnímal zápach, něco mezi výkaly, krví a zvratky, byl to zápach biologické smrti, ne života. Tak nějak vypadá svět Archontů, nám známý jako peklo, který se nezakládá na biologickém základu, ale na biologické smrti. Plánem Archontů je postupně udělat to stejné z naší reality. Čím více se jim podaří přiblížit frekvence naší Země jejich nízkým frekvencím, tím více se přibližujeme výše popsanému peklu a tím získávají více moci nad lidmi. Proto je potřeba odmítnout vše co vytváří a zesiluje jejich nízké frekvence. Nedovolme další "pád člověka", aby nedošlo k tomu, že se náš svět a svět Archontů stane jedním.
Eben Alexander dále uvedl, že když si v tom archontském světě vzpomněl na své pravé "Já" a svou neomezenou duchovní moc řídit svoji realitu, mohl z ní bez překážek a strachu vystupovat. Zatím archontská konspirace vězní lidi ve fantomovém přeludu, ale v momentě jak si to většina lidstva uvědomí, archontská nadvláda a konspirace skončí.

Smrt ve vysokovibrační realitě neexistuje

25.10.2018

Rychlá navigace: