Souvislosti, které všude nenajdete

Náš svět je založen na fraktálových vzorech

(Článek 111)

Z výsledků dnešní moderní vědy a starých gnostických textů vyplývá, že náš svět má fraktálové uspořádání. Demiurg vytvářel naší realitu podle fraktálových vzorů. Proto fraktálové vzory nalezneme všude v přírodní simulaci, která je založena na principu hologramů a tento princip je vyjádřen poselstvím Thovta: "Jak nahoře, tak i dole". Připomeňme si co to fraktál vlastně je. Je to nikdy nekončící, věčně se opakující vzor, nekonečně složitý, soběpodobný na mnoha úrovních a tvoří se opakováním jednoduchého procesu, znovu a znovu v nikdy nekončící smyčce. Třeba stromy mají povahu fraktálu v tom, že malé větve mají stejný tvar jako ty větší. Naše simulovaná realita je založena na fraktálních vzorech jako pohoří, říční systémy, krátery, DNA, tepová frekvence, cévy, psychologicky subjektivní vnímání, krystaly, vlny v oceánu, zelenina, atd. Fraktály jsou popisovány jako informační síť života. Nachází se ve vzorcích vnímání a jsou obsaženy i ve vzorcích jazyků a řeči. Všechno je jen program, kterým naprogramujeme simulaci naprosto všeho. Všechno je naprogramováno a navíc propojeno jako projev Nekonečného Vědomí. Biologické, psychologické, sociální struktury jsou úzce vzájemně propojeny na všech úrovních a všechny se ovlivňují nesčetnými způsoby a propojeními a vzhledem k fraktální organizaci každé z nich je jasné, že jsou součástí jednoho fraktálního stromu. Všechno je simulací založenou na holografických (fraktálových) vzorech, včetně motivací, které ovlivňují lidský život a chování v těch nejzákladnějších ohledech. Zatímco si podřízení programu myslí, že dělají svobodná rozhodnutí a svobodně si vybírají, rozhoduje za ně program, pokud "nenahlédnou za zrcadlo". Fraktální uspořádání se výrazně podílí na synchronicitě – jak nazýváme zdánlivě neuvěřitelné shody okolností. Lidské vědomí je portálem, kterým plyne tato fraktální souvislost a tady se zřejmě tvoří simulace. Všechny úrovně fraktálních vzorů se nachází uvnitř simulace. Všechno v životě je propojené a celý vesmír funguje v rámci těchto propojení. "Aleluja". Ti, jejichž vědomí přesahuje hranice této simulace, o tomto hovoří celou dobu známé historie lidstva a jsou za to odsuzováni, zesměšňováni a zabíjeni.

Naše původní realita, která nám byla Archonty vzata, byla sice také simulací, ale mnohem probuzenější, prosvětlenější a byla více vědomá. Nízkovibrační emoce tam díky frekvencím rozšířeného vědomí a nepřítomnosti archontského viru nebyly. I barvy zde byly díky vyššímu rozlišení neuvěřitelně jasné. Vše napovídá tomu, že nám byly za výrazného přispění Archontů sníženy frekvence a naše realita byla převibrována na archontskou 2/3 nízkovibrační verzi, která pro ně produkuje nízkofrekvenční energie, kterými se živí.
A když jsme u těchto fraktálových vzorů, všimněte si kolik jsou 2/3! Je to 0,66666666. Nepřipomíná vám toto číslo něco?
Tento "ztracený svět" ale není ve skutečnosti pro nás ztracený a my se opět k němu velmi rychle přibližujeme. Stačí se jen probudit ze špatného snu, pozitivně na sobě pracovat, žít v souladu se svým "Já", svědomím a srdcem, ctít pravdu a nepodléhat nízkofrekvenčním emocím a programům. Tak postupně zvýšíme vibrace své i vibrace našeho kolektivního vědomí, až nakonec dojde ke skokovému převibrování celé naší planety i lidstva!

Náš svět je založen na fraktálových vzorech

26.10.2018

Rychlá navigace: