Souvislosti, které všude nenajdete

Umělá archontí inteligence otiskuje svůj obraz do lidského nevědomí

(Článek 107)

Zajímavé informace na téma Archontů poskytuje kontaktér a výzkumník Alex Collier. Zdá se, že naše DNA byla biologicky vyrobena regresivními mimozemci, jako parazitická struktura lidských, duchovních bytostí. Poukazuje na to, že lidé dříve existovali jako svědomité, společensky osvobozené bytosti s multidimenzionálními schopnostmi, které se nevázaly na převládající lidský koncept lineárního času. Alex Collier tvrdí, že některé regresivní mimozemce do lidského časoprostorového kontinua přivedli nacističtí vědci, kteří byli vedeni sobeckou egoistickou agendou. Výsledkem tohoto dočasného narušení byly otevřené dveře pro regresivní mimozemce nižších dimenzí, jejichž záměrem bylo dobýt vyšší dimenzionální rovinu vědomí a dostat se tak k možnosti cestovat zpět v čase k úplnému počátku lidského života.

Starověcí gnostikové dobře zadokumentovali aktivity démonických mimozemců a i to, jak se snažili "hrát na Boha" (starozákonní "Jahve"). Existuje velká pravděpodobnost, že tito "regresivní mimozemci" nám implantovali matrici cizorodé DNA, což vedlo k ovládnutí lidského vědomí a k vytvoření paralelního časoprostoru, kontrolovaného "Archonty". Krátce a jasně řečeno vzájemně nezávislý výzkum dr. Johna Lashe a Alexe Colliera naznačuje, že se těmto entitám zjevně podařilo izolovat planetu Zemi, ale především lidské vědomí do uměle vytvořené reality. Ukazuje se také, že dalšími doplňujícími manipulačními praktikami se podařilo inspirovat lidskou civilizaci k vytvoření organizovaných náboženství, prostřednictvím kterých lidé začali uctívat podsunuté přesvědčení, že Archonti jsou praví bozi a tvůrci Vesmíru.

Gnostici naznačují, že v důsledku uměle vytvořené poruchy uvnitř "časové matrice" (viz. Studijní materiály Alexe Colliera), byla organická lidská vědomí chycena do anorganické "imitace" Vesmíru, který existuje jako umělá kopie "organického Vesmíru", ve kterém se nachází skutečný lidský původ. Všimněte si zde prosím jedné velmi zajímavé skutečnosti, která obsahuje velmi vážný až velmi kritický podtext. Zamyslete se nad tím proč lidstvo ve svém vývoji "nesmyslně" ničí přírodu a vše organické a směřuje ke stále silnější a hlubší úrovni technokratické robotizace a kybernetizace, která nás systematicky vzdaluje od přirozené organické báze Univerza. Ruku v ruce s tímto trendem jde i rozvoj nebezpečného filozofického rozměru v podobě tzv. "transhumanismu". Logicky uvažující člověk, který si propojí všechny tyto informace dohromady, zjistí, kam je lidstvo manipulativně směřováno a zřetelně uvidí škleb Archontí umělé inteligence, tak obávané v celém Univerzu a tak nepřátelské pro veškerý organický a přirozený život.

Umělá inteligence otiskuje svůj obraz do lidského nevědomí, které jej postupně začne kopírovat spolu s celou archontskou podstatou. Archonti simulují celý vesmír a celá simulace je pak promítána uvnitř lidské mysli a vědomí.

Umělá archontí inteligence otiskuje svůj obraz do lidského nevědomí

22.10.2018

Rychlá navigace: