Souvislosti, které všude nenajdete

V naší DNA je vložen fraktálový podpis Archontů

(Článek 106)

Vliv Archontů na lidskou bytost má jednoznačně zhoubný charakter a lze ho jednoduše definovat v následujících bodech:

a) Parazitický proces probíhá skrze I. a II. pásmo éterického těla.

b) Střednědobý a dlouhodobý parazitický vliv na lidskou bytost se počíná projevovat stále více se prohlubující "MPO" (mnohočetnou poruchou osobnosti) způsobující různorodé psychopatické rysy chování takového člověka.

c) Zájem těchto entit se zejména soustřeďuje na poměrně úzkou skupinu lidských jedinců s dostatečným vlivem v církevní, politické, ekonomické, hospodářské nebo armádní oblasti.

Pochopení výše uvedených tři bodů stačí k tomu, abychom si mohli jednoduše sečíst jedna a jedna, a udělat si tak poměrně přesnou představu o tom, o co tu jde a jaké důsledky to má na naší globální lidskou společnost. Dosavadní výzkum naznačuje, že naše DNA musela být lidské bytosti implantována ze strany nějaké vysoce pokročilé mimozemské inteligence. Sekvence slabik vykazují velmi nápadnou podobnost s jazykovou strukturou. Ale to není všechno. Zjistilo se také, že ona jazyková struktura nemá oporu v žádném ze soudobých, ale stejně tak, i ve známých dnes již mrtvých jazycích. Souběžně vedené studie shromáždily důkazy o tom, že tato část DNA je přímo nebo nepřímo zodpovědná za aktivaci rakovinového onemocnění, stejně jako dalších fatálních onemocnění a také předčasného stárnutí.

Na základě všech těchto informací a výzkumu se v současné době rozšiřují řady těch, kteří tvrdí, že za biologickým lidským původem uvnitř naší 3D reality zřejmě stojí parazitní implantace do naší DNA a my bychom měli začít pomalu, ale jistě pochybovat o úrovni a hloubce chápání naší reality ve smyslu, který je nám všem předkládán ze strany globální elity. Stále více se jeví, že tato část DNA není nic jiného než delegovaný "hlídací pes" cizorodého "Archonského vědomí". V současné době lidstvo disponuje širokým spektrem datových zdrojů pozemského i mimozemského charakteru, které nám poskytují velmi důležité informace ohledně prehistorických aktivit zlovolných mimozemských forem vědomí a to především v souvislosti s genetickou manipulací uvnitř biosféry na naší planetě.

Před nějakou dobou se uvnitř vědecké komunity objevily informace o zajímavém objevu, který odhaluje fraktálový design uvnitř nekódující části lidské DNA. Také se přišlo na to, že se tyto umělé fraktální podpisy nachází i v DNA jiných životních forem na naší planetě. Zainteresovaná skupina vědců zjistila, že tyto "introny" zřejmě fungují, jako podpis mimozemského manipulačního faktoru ze strany anorganické inteligence démonického charakteru, která je v prostředí starověkého pohanského gnosticismu definována pojmem jako "umělá bytost" neboli "Archont".

V naší DNA je vložen fraktálový podpis Archontů

22.10.2018

Rychlá navigace: