Souvislosti, které všude nenajdete

Naše DNA je z 97% uměle vytvořená a vložená parazitická struktura

(Článek 105)

95 až 97% naší DNA tvoří nekódující část DNA – "intron". Vědci zjistili, že tato část naší DNA nefunguje jako stavebnice života, a že dokonce působí jako blokátor, inhibitor či přímo parazit s funkcí zablokovat evoluční vývoj člověka. Tato nekódující část DNA byla uměle implantována do našeho organizmu. Navíc introny, když vnitřně vyhodnotí, že jsou v ohrožení odstranění, tak spustí program, který začne produkovat rakovinu a likvidovat svého nositele. Tak Archonti podminovali naši DNA, a pokud bychom se snažili odstranit vložené programy (nekódující část DNA) tak je spuštěna likvidace lidských nosičů. Naši prapředci měli schopnost komunikovat se svým vyšším já, ale my jsme o tuto schopnost přišli, také kvůli nekódované části DNA. Na toto téma dlouhodobě provádí výzkumu známý gnostický vědec dr. John Lash.

Také výzkumy ruského biologa Piotra Garjajeva prokázaly, že lidská DNA disponuje specifickými sekvencemi, které doslova kopírují principy nějakého jazyka. Z tohoto důvodu si jeho pracoviště musela k některým fázím výzkumu přizvat specialisty z lingvistických oborů, kteří potvrdili u této části DNA projev programovacího jazyka. Proto Dr. Garjajev se svým kolegou dr. Poponinem propagují myšlenku, že tzv. "odpadní DNA", je ve skutečnosti cosi na způsob biologického počítačového programu. Lidská DNA je mimořádný generátor vjemů a nástrojem virtuální reality. DNA můžeme představit jako komplexní program, který řídí životní procesy (například náš metabolismus apod.), ale zároveň brání našemu vědomí, se plnohodnotným způsobem projevit.

V souvislosti s nastíněnými informacemi musíme zmínit důležitost filozofické a esoterické aktivity výzkumníka Carlose Castanedy, antropologa jihoamerického původu. Během svého osobního výzkumu, se setkal s bizarním člověkem, šamanem, který vystupoval pod jménem Don Juan Matus. Tento muž počal Castanedu krok za krokem zasvěcovat do podstaty zvláštního světa, který se nachází mimo naší realitu a do problematiky existence neviditelných energetických parazitů, kteří jsou schopni cíleným způsobem manipulovat vědomím lidských bytostí. Informace o existenci těchto metafyzických parazitických entit se nachází v mnoha náboženských textech a filozofických traktech. Tyto informace se staly pevnou součástí raného gnosticismu a pochází od různorodých magických kněžských skupin. Ve svých esoterických traktátech dr. John Lash hovoří o velmi chytrých metafyzických, námi smyslově neviditelných entitách, které se nazývají "Archonti". Jejich aktivity nebyly zaznamenány pouze na naší planetě, neboť se vyskytovali a vyskytují na mnoha jiných světech. Podle prastarých materiálů, jejichž zdrojem byly informace zjevně mimozemského původu, se tyto síly zrodily z "chyby", která vznikla během prvotních fází tvoření našeho Univerza a v průběhu působení virulentních sil chaosu.

Když se zaměříme na Castanedovi "létavce" či na Lashovi "Archonty" zjistíme, že tu máme co do činění se zvláštními entitami, jejichž přirozenost není hmotné povahy, tedy alespoň ne v našem 3D prostředí, a kdo je příčinou zla na naší planetě.

Naše DNA je z 97% uměle vytvořená a vložená parazitická struktura

21.10.2018

Rychlá navigace: