Souvislosti, které všude nenajdete

Archontská verze naší původní reality

(Článek 104)

Archontská manipulace přesunula naše projevy, konání a interakci ze srdeční čakry (kromě těch kteří mají rozšířené vědomí) do čakry solárního plexu a tím byla přeměněna láska ve strach. To způsobilo pád lidské frekvence a uzavřelo lidské tvořivé vědomí do frekvenčního vězení – Matrixu. Oblast břicha je sice sídlem velkého množství energie, ale emoční archontské programy ji rozptýlily a vše převrátily. Mnoho lidských srdcí touží po návratu do původní reality. V podvědomé paměti na ni stále přetrvávají vzpomínky, které se projevují jako nespokojenost, touha po "něčem", co lidé neumí vysvětlit, prázdnota a smutek. Archonti zavírají všemožně lidskému vědomí brány k vyšším frekvencím a brání lidem ve spojení s božskou podstatou, ve vhledu a získávání vědomostí z rozšířeného vědomí. Lidé a zvířata prý mají společného předka, ale ve skutečnosti mají společný jen řídící program. Opravdu si myslíte, že proces zrození lidí, zvířat a jiných forem "fyzického" života je vesmírná náhoda? Ne, je to softwarový program. Lidi a zvířata spojují životní cykly a podle archontských programů prochází cyklem zrození, stárnutí a smrti. Tento proces je součástí všech pozemských programů. Dalším společným jmenovatelem je přežití na úkor ostatních. Živočišné druhy přežívají v archontské realitě tím, že zabíjejí druhé a tato dravčí filosofie je implantována i lidem. Každý živočich je predátorem nebo potravou jinému druhu, každý je neustále ve střehu a sleduje, zda se v jeho okolí neobjeví nepřítel či "oběd". Z toho plyne život v neustálém napětí a strachu, neustálé ohlížení za sebe a psychopatické vražedné řádění bytostí, které neznají soucit. Říká se tomu zákon divočiny, ale ve skutečnosti je to zákon archontského programu. Strach a psychopatie jsou frekvenčním vyjádřením viru, posilují ho a zároveň ho sytí. Sám sebe kopíruje, aby mohl nakazit další organismy. Zvířata a hmyz mezi sebou bojují a zabíjí příslušníky svého vlastního druhu kvůli potravě a území a tak opět zrcadlí chování lidí. Různé živočišné druhy včetně lidského jsou programy s vlastním cyklem, ale v zásadě fungují stejně. Projevy programu přímo bijí do očí. Když vytvoříte simulovanou realitu založenou na boji o přežití nebo na vnímání potřeby přežít, nutně musí vznikat všechen ten strach, napětí, smrt a tedy nízkovibrační energie.
Vysokofrekvenční varianta Země má k dispozici hojnost volné energie a všichni v této realitě ji mohou absorbovat přímo a nikdo nemusí zabíjet ostatní kvůli potravě. Proto jsou nám zatajovány obrovské zdroje volné energie lehce dostupné všem, protože by to byl konec ropného syndikátu, ale zejména konec vyživování Archontů nízkofrekvenkční energií, vytvářenou nedostatkem a utrpením lidí. Tam, kde není zabudován projev strachu a nedostatku jsou vztahy mezi živočišnými druhy velmi odlišné. Z podvědomých vzpomínek na předešlou realitu pochází příběhy o lidech žijících v harmonii s divokými zvířaty a o lvech žijících vedle sebe s jehňaty. Pokřivená kopie Země nemá k dispozici původní vysokofrekvenční energii a vyrovnává se s tím tak, že je energie konzumována v holografické formě jako zvířata a rostliny. Jednotlivé druhy se musí chovat přesně tak, jak jim to předepisuje program. Nemají na vybranou. Jejich chování a vnímání řídí program.
Fantomoví lidé fungují podobně až do té doby, dokud se neprobudí z archontského přeludu a naše "Nekonečné vědomí" nezíská nadvládu a kontrolu nad do nás vloženým a zabudovaným nízkovibračním programem!

Archontská verze naší původní reality

17.10.2018

Rychlá navigace: