Souvislosti, které všude nenajdete

Archontí zbraňové systémy

(Článek 96)

Představte si, že skupina ovládaná Archonty systematicky nasadila do různých nadnárodních podniků, které ovládá, "zbrojní systémy" za účelem - klidně a potichu "snížit počet" lidské populace na Zemi. Představte si, že tyto zbrojní systémy obsahují následující škodliviny, přestože věda hlavního proudu o tomto bude zuřivě diskutovat jako o "konspiračních teoriích":

 • Fluorid ve vodě a konvenční zubní pastě, který ucpává epifýzu a snižuje IQ a spiritualitu
 • Dráty elektrického vedení a vysílací věže pro mobilní signály, které vytvářejí rakovinu, pokud žijete v jejich blízkosti
 • Mobilní / bezdrátové telefony a sluchátkové soupravy, které přivádějí nebezpečné elektromagnetické pole do blízkosti mozku
 • Benzínová vozidla, která vytvářejí oxid uhelnatý a další toxické atmosférické emise
 • Aerosoly rozprašované určitými letadly, které zvyšují celkové znečištění a toxicitu
 • Pesticidy jako Roundup v konvenčních produktech, které napadají a oslabují tělo
 • Hliník v konvenčním deodorantu do podpaží, který způsobuje rakovinu prsu
 • Rtuť v zubních výplních, která vytváří systémovou toxicitu a otravu těžkými kovy
 • Chemické koktejly v cigaretách, které udržují pracovníky naživu až do důchodového věku, a poté vyžadují dlouhodobou lékařskou péči
 • Osvěžovače vzduchu do elektrické zásuvky, které uvolňují toxické chemikálie a obelstí vás tak, že ignorujete plíseň a jiné domácí toxiny
 • Růstový hormon a antibiotika v konvenčním mlékárenském a masovém průmyslu
 • Geneticky modifikované potraviny - obilí, zejména kukuřice, sója a pšenice
 • Glutaman sodný Monosodium glutamate, který se skrývá za přírodním aroma, kořením, hydrolyzovaným extraktem, autolyzovanými kvasnicemi, sirovátkovým proteinem atd.
 • Umělé bílkoviny v pšenici nazvané "gliadin", které napadají štítnou žlázu, ničí energii a zvyšují hmotnost
 • Přísady do vakcín, které zvyšují hladinu hliníku a těžkých kovů na toxickou úroveň a vytvářejí autismus u dětí (viz film Vaxxed) (see Vaxxed movie)
 • Rafinované cukry v konvenčních potravinách, které způsobují nadměrné chutě, zvýšení tělesné hmotnosti a diabetes (viz film Fed Up)
 • Smažené potraviny, u kterých přepálený tuk žlukne a kde se cukr a koření používá k maskování odpovídající špatné chuti
 • Chemické koktejly v rychlém občerstvení (Fast foodech) požívané jako zbraň, které vedou k závislosti, přírůstkům hmotnosti, letargii a smrti
 • Alkohol jako zvolený omamný/opojný prostředek, který napadá každou buňku v těle, aby vyvolával pocit radosti/potěšení
 • Farmaceutické výrobky, jako jsou léky proti bolesti, které jsou ve skutečnosti toxičtější a návykovější než heroin

Všechno na výše uvedeném seznamu pochází od insiderů/zasvěcenců z Deep State, kteří byli seznámeni s koncepcí, záměrem a rozmístěním těchto strategií. Většině zbraňových systémů se lze jednoduše vyhnout praktikováním zdravé výživy.

Tato skupina, aby dosáhla svých cílů a upevnila si moc, vyvolává neustále války a tajně ovládá obě strany, aby tak dosáhla svého ústředního cíle – ovládnutí planety a lidstva. Představte si, že všechny hlavní války ve 20. století byly tajně financovány, vyzbrojeny a kontrolovány stejnou skupinou na obou stranách, a to za účelem naplnění této zlověstné agendy. Tato skupina používala 1. a 2. světovou válku také jako zástěrku pro to, aby mohla systematicky zabavovat všechny významné držby zlata na světě, a aby tak nic nemohlo konkurovat její měně, která není podložená ničím. Rozvoj této "nekryté" měny znamená, že tato skupina může doslova tisknout peníze z čirého vzduchu, a to v jakémkoliv množství a jak se jí zachce.

Archontí zbraňové systémy

11.10.2018

Rychlá navigace: