Souvislosti, které všude nenajdete

Arcibiskup Vigano vyzval svět, aby se postavil proti spiknutí, které rozpoutala strana Temna prostřednictvím koronaviru (1. část)

(3. díl)

Arcibiskup Vigano obvinil vlády a nadnárodní společnosti ze zneužití pandemie, prostřednictvím níž mají být občané zbaveni svobod a následně nastolena diktatura. Tuto výzvu pro Církev a celý svět podepsali mnozí kardinálové.
Katoličtí duchovní na čele s papežským nunciem arcibiskupem Carlem Mariem Viganem, Gerhardem Muellerem, Josephem Zenem a Janisem Pujatsem se připojili k výzvě "pro Církev a svět", která varuje, že pandemii COVID-19, použili světoví lídři jako "záminku" na "kontrolu" lidí, aby je mohli zbavit jejich základních lidských práv a současně tak rozpoutali předehru k postupné realizaci světové vlády, která se má vymykat jakékoliv kontrole. Výzva pro Církev a svět je určená všem katolíkům a lidem dobré vůle. Pod tuto výzvu se též podepsali intelektuálové, lékaři, právníci, novináři a odborníci, kteří s obsahem tohoto vyhlášení souhlasili:
"V této době velké krize považujeme my, pastýři Katolické církve na základě našeho mandátu za svoji svatou povinnost vyzvat naše bratry biskupy, kněze, řeholníky a svatý Boží lid, jakož i všechny muže a ženy dobré vůle. Fakta ukazují, že pod záminkou epidemie COVID-19, se v mnohých případech porušují neodňatelná práva občanů a jejich základní svobody, včetně výkonu svobody náboženského vyznání, projevu a pohybu, které začaly být nepřiměřeně a neoprávněně omezované. Z veřejného zdraví se nesmí a nemůže stát alibi pro porušování práv miliónů lidí na celém světě, nehovoříc o zbavení povinnosti státních autorit postupovat moudře pro společné dobro. To obzvlášť platí, když se ze všech stran objevují rostoucí pochybnosti o skutečné nakažlivosti, nebezpečnosti a odolnosti virusu. Velké množství autorit z celého světa, vědy a medicíny potvrzují, že mediální panika okolo COVID-19 je absolutně neopodstatněná. Na základě oficiálních údajů o výskytu epidemie a následné mortalitě máme oprávněný důvod se domnívat, že zde působí síly, které se snaží globálně vyvolat ve světové populaci paniku, a to s jediným cílem, zavést nepřijatelné formy omezování svobod, kontroly lidí a sledovaní jejich pohybu.
Zavedení těchto opatření je znepokojivou předehrou k realizaci světové vlády a její absolutní kontrole. Jsme přesvědčení o tom, že některá opatření, která byla přijata na zabránění šíření virusu, včetně zavření obchodů a podniků, záměrně urychlují krizi, která zničila celá odvětví hospodářství, což podporuje zásah cizích mocností, a má vážné společenské a politické důsledky. Politici s vládní zodpovědností musí zastavit tyto formy sociálního inženýrství přijetím opatření na ochranu svých občanů, které zastupují, a v zájmu kterých mají povinnost jednat. Podobně by měli pomoci rodinám, které jsou základními buňkami společnosti tím, že nebudou nepřiměřeně pokutovat slabé, staré, a nutit je do jejich bolestivého odloučení od svých blízkých. Kriminalizaci osobních a společenských vztahů je nutno také považovat za nepřijatelnou součást plánu těch, kteří obhajují izolaci jednotlivců se záměrem, aby s nimi mohli lehčeji manipulovat a ovládat je. Prosíme vědeckou komunitu, aby byla co nejostražitější, aby čestně nabídla existující účinné léky proti COVID-19 pro společné dobro. Je potřebné vyvinout maximální úsilí, aby bylo zabezpečeno, že pochybné obchodní zájmy nebudou ovlivňovat rozhodovaní vedoucích představitelů vlád a mezinárodních institucí. Není správné vyřadit a penalizovat léky, které se ukázaly být velmi účinné a jsou často laciné, jen proto, že chce někdo upřednostnit léky či vakcíny, které jsou sice méně účinné, ale zato zaručují farmaceutickým firmám mnohem větší zisky a tím obrovsky zvyšují výdaje na veřejné zdraví. Jako pastýři též nesmíme zapomenout na to, že pro katolíky je morálně nepřijatelné vyvíjet nebo používat vakcíny vyrobené z materiálu potracených plodů. Prosíme též vládní představitele, aby zaručili, že se budou důsledně vyhýbat uplatňování nejrůznějších forem kontroly nad populací, ať už prostřednictvím sledovacích systémů nebo pomocí jakýchkoliv jiných forem, které jsou schopny zjišťovat jejich polohu."

S vírou prosme Pána, aby chránil Církev a svět.

Arcibiskup Carlo Maria Vigano
Bůh vám žehnej

Arcibiskup Vigano, Váš bývalý apoštolský nuncius

Arcibiskup Vigano vyzval svět, aby se postavil proti spiknutí, které rozpoutala strana Temna prostřednictvím koronaviru (1. část)

06.11.2020

Rychlá navigace: