Souvislosti, které všude nenajdete

Arcibiskup Vigano zveřejnil svědectví o sexuálních deliktech amerického kardinála McCarricka a obvinil papeže Františka, že o těchto zločinech věděl

(1. díl)

Arcibiskup Carlo Maria Vigano (* 16. ledna 1941 Varese, Itálie) – kterého dne 14. 10. 2019 biskupové Byzantského katolického patriarchátu zvolili papežem je italský římskokatolický duchovní, titulární arcibiskup ulpianský (od 1992). Mimo jiné zastával úřady apoštolského nuncia a delegáta pro papežskou reprezentaci Státního sekretariátu (1998–2009), generálního sekretáře vatikánské vlády (2009-2011) a apoštolského nuncia ve Spojených státech amerických (2011–2016).
Roku 2009 ho Benedikt XVI. ustanovil Gubernátorem Vatikánského státu. V této funkci Vigano rozkryl zneužívání finančních toků státu Vatikán a usiloval, aby tomu bylo dále zamezeno. Na tyto machinace poukazoval v několika svých dopisech. Nabídli mu kardinálský klobouk spolu s prefekturou pro hospodářské záležitosti, ale Vigano to odmítl s odůvodněním, že by tím jeho protikorupční snahy přišly vniveč. To se pak stejně stalo, když byl Vigano 19. 10. 2011 (ještě za Benedikta XVI.) jmenován apoštolským nunciem v USA. V červnu 2013 informoval nuncius Vigano tzv. papeže Františka o pedofilních zločinech washingtonského kardinála McCarricka. František kardinála nejenže nepotrestal, ale sňal z něho i dřívější sankce, kterými McCarricka předtím postihl Benedik XVI. a rehabilitoval ho. Jmenováním nového nuncia USA Christofa Pierre byl Vigano 12. 4. 2016 "odejit" do výslužby. Dne 25. 8. 2018 Vigano zveřejnil své svědectví, ve kterém se vyjádřil k sexuálním deliktům amerického kardinála McCarricka a obvinil tzv. papeže Františka, že věděl, jak o těchto zločinech, tak i o kanonickém postihu, který na McCarricka uvalil Benedikt XVI. a on přesto McCarricka rehabilitoval, ba dokonce ho učinil svým blízkým spolupracovníkem!
Viganovo svědectví dne 25. 8. 2018 zveřejnilo najednou pět různých médií po celém světě, právě ve chvíli, kdy se František vracel z Dablinu ze synody o rodině, na které nehorázně propagoval homosexualismus a celou ideoligii LGBT. Vzápětí po zveřejnění Viganova svědectví potvrdil pravdivost jeho obsahu bývalý první tajemník nunciatury v USA Jean-François Lantheaume. Dne 30. 8. 2018 byl zveřejněn rozhovor s Viganem, ve kterém arcibiskup vysvětlil důvody, proč se rozhodl promluvit, upozornil na citlivé dokumenty, které Benedik XVI. předal Františkovi a popsal, k jakým přehmatům ve Vatikánu došlo.
Už 31. 8. 2018 navrhl Byzantský katolický patriarchát listem "Vigano – papa subito", aby na stolec sv. Petra, který je v současnosti z důvodu apostaze neobsazen, byl zvolen právě arcibiskup Vigano. Výrazně pozitivní reakce na Viganovo vystoupení se objevily zvlášť v USA. V září 2018 byla na stránkách BKP publikována následující zpráva o církevním dění v USA: "Více jak 44000 amerických žen – profesorek, řeholnic a jiných žen aktivních v různých katolických spolcích požadují přešetření homosexuálních a pedofilních zločinů a vyvození důsledků. Američtí muži žádali totéž a od 7. 9. vyhlásili každý pátek půst na posílení tohoto úmyslu, až do konce roku." Neustále přibývá stále více biskupů a kardinálů, kteří se připojují k žádosti Vigana o přešetření zločinů a rezignaci viníků včetně tzv. papeže. Státní orgány se pohnuly; například generální prokuratura v USA si ve státě New York pozvala představitele osmi diecézí a začala vyšetřování zločinů zneužívání včetně zločinů zamlčování. Představitelé konference biskupů USA, kteří navštívili Vatikán, si vyžádali souhlas k důslednému církevnímu vyšetřování kard. McCarricka a jiných viníků. František se snažil nástupce McCarricka, kard. Wuerla, tajně dostat z USA do Vatikánu, aby nebyl vyšetřován, protože stopy po zločinech vedou až do Vatikánu. Americké státní orgány začaly vyšetřovat zneužívání páchané v katolické církvi jako organizovaný zločin. Dobrodinci z USA na základě toho nyní odmítají dávat církvi příspěvky. Dne 12. září 2018 Portál Church Militant přinesl informaci, že Vigano zanechal testament, v němž jsou dopodrobna sepsána i jiná závažná odhalení vůči papeži a jiným zločinným prelátům a mají být okamžitě publikována v případě, že by snad náhlým způsobem přišel o život.
Dne 27. 9. 2018 zveřejnil arcibiskup Vigano další svědectví, ve kterém upozornil, že František se snaží celou věc ututlat a proto volí taktiku mlčení. Protože byl Vigano mimo jiného kritizován, že prý porušil papežské tajemství, které ho jako nuncia vázalo. Následující den vydal doplňující vyjádření s vysvětlením, proč byl v případě kauzy McCarricka před Bohem i církví povinen mlčení porušit. V dalším prohlášení Vigano hovořil jako duchovní pastýř mající starost o spásu nesmrtelných duší. Mezi další Viganovo vyjádření patří např. otevřený dopis biskupům USA, ve kterém je vyzývá, aby se jako odvážní pastýři postavili proti zločinům sexuálního zneužívání v církvi.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Arcibiskup Vigano zveřejnil svědectví o sexuálních deliktech amerického kardinála McCarricka a obvinil papeže Františka, že o těchto zločinech věděl

04.11.2020

Rychlá navigace: