Souvislosti, které všude nenajdete

Bible je židovský falzifikát

(Článek 9)

Bibli považují nedovzdělání lidé za jednolitý text a chtějí věřit tomu, že je psaná nejlépe jediným autorem, jedním svatým duchem, ale není tomu tak. Laici nejsou schopni rozeznat to, co je skutečně duchovní a světlo a co je do Bible uměle implantováno, se záměrem pošpinit, poškodit a obrátit naruby původní smysl křesťanské víry. Nevidí židovské vpisky v Bibli, které obrací celý smysl původní duchovní školy úplně někam jinam. Je složena z příběhů, které zde byly dříve, než celé židovské křesťanství. Řada biblických příběhů byla převzata z buddhistických legend: Buddha láme chléb a rozdává ho, Ježíš láme chléb a rozdává ho, Buddha chodí po vodě, Ježíš chodí po vodě a mnohé další.
Plno védských symbolů a prvků bylo zde pošpiněno a jejich smysl zcela obrácen, jako například pití světla poznání, které bylo nahrazeno pitím krve.
Podnětem napsání Nového zákona je védská a později buddhistická legenda o Spasiteli, kterou Bible převzala. Bible je židovský falzifikát, který si chce přisvojit všechnu spasitelskou sílu světa, což se zcela podařilo na západní polokouli.
Bible je z velké části složena z učení Simona Mága. Simon byl z nazarejské duchovní školy, byl obyvatel Mezopotámie a je nazýván praotcem gnostického hnutí. Byl to vynikající duchovní člověk a jeho učení se rychle šířilo a dokonce se o něm hovořilo jako o Kristovi. Plno biblických frází v Novém zákoně pochází od něj a vznikly dávno před vytvořením Bible: učení o plevelu, o správné setbě, o sekeře u kořene stromu, citát, neházejte perly sviním, povídání o světle, že nemá být pod vědrem, ale má sloužit všem a mnoho dalších.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Bible je židovský falzifikát

07.08.2018

Rychlá navigace: