Souvislosti, které všude nenajdete

Máme v sobě dvě inteligence

(Článek 8)

Jedna inteligence coby ratio pracuje jen jako sebestředný, sobě prospěšný aktér, který se pokouší ovládnout své okolí, podřídit si ho a zkrátka chce dělat jen to, co on sám uzná za vhodné, vzhledem ke svému prospěchu. Opovrhování soucitem a lidskostí je zcela nutnou součástí jeho cesty za úspěchem.

Naopak rozum coby buddhi, chce také člověku pomoci, ale tak, že buduje jeho vnitřní světy způsobem probouzení se a pracuje principem rozsvěcení svíčky v temnotách, což považuje za to nejdůležitější. Tento "rozum" přináší člověku pevnost a zakotvenost ve věčných lidských hodnotách, které ho povyšují z pouhého "zvířete s rozumem" na skutečného Člověka a vede ho tak k pravému smyslu lidského života, kterým není pouhá vegetativnost a hmotný zisk. Obě tyto inteligence se tak svým zaměřením doplňují a snaží se člověku pomáhat.

Ta první, aby jeho tělo obstálo a nezemřel hlady a ta druhá, aby ho svět a jeho lákadla nepozřela a on se nezměnil v démona, který jen škodí, protože je uvnitř zcela mrtvý.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Máme v sobě dvě inteligence

07.08.2018

Rychlá navigace: