Souvislosti, které všude nenajdete

Smyslem života není zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, naší duše

(Článek 7)

Podle gnostiků není smyslem života zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, nejjasnější perly, naší duše. Naopak cílem židokřesťanství je převrátit vše skutečně hodnotné a pošpinit lidskou cestu za světlem poznání a za skutečným mírem, které právě poznání jako jediné může přinést.
Mír je velké téma celé východní školy, protože mír není to, co nám dnes vnucují, že nějaký světapán ovládne nějaké území, všechny lidi zotročí, oni ho pak musí poslouchat, a protože se nebojuje, tak se taková situace nazývá mírem. Takto rozhodně indoevropská duchovní cesta mír nevnímá, ale mír chápe jako prostor, který odděluje od sebe dvě nenávistné duality, čímž vytváří stabilitu, a tím se vytváří prostor pro osvobozeného "Člověka".

Nevědění a z něj plynoucí materialismus způsobuje rakovinově narůstající hladovost pouze po hmotném bohatství a způsobuje nadvládu zkázonosného ducha nápodoby, který se pokouší zmaterializovat vše duchovní a životodárné. Toto svými důsledky vede také k velkému přemnožení těl, která již nemají žádný vztah k hodnotě Úplnosti a Celku a nemají již duši. Dochází tak k přemnožení nevědoucích těl, otroků Hada, což můžeme přirovnat k rakovinovému bujení buněk.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Smyslem života není zábava, hra v kostky, hromadění zlata, ale záchrana krásné princezny, naší duše

07.08.2018

Rychlá navigace: