Souvislosti, které všude nenajdete

Cesta skutečného Člověka a cesta Hada

(Článek 6)

Ti, co jsou nevědoucí, zbabělí a necitliví se vždy ochotně podřizují dočasné nadvládě jedné ze dvou temných sil, které se zatím střídají ve světové nadvládě. Tím se vyhnou důležitému "lisování", tedy "křtu" poznání, a tak i možnosti se probudit, napřímit se a směřovat vzhůru. Křestní či "pašijové" kameny tak nemohou křísnout o sebe, aby mohl vzniknout posvátný oheň (agni) lidského vědomí a svobody a tím mohlo dojít k našemu spásnému probuzení. V tomto případě bohužel neprýští lisované poznání "sóma", aby nás osvítilo, a které by člověka obdařilo duchem. Protože tento spodní svět nic "neobětuje" pro vznik skutečného poznání, tak nemá žádnou vnitřní hodnotu, kterou by byl ochoten zastávat i proti vůli obou mocných sil.

Totéž lze obrazně znázornit pomocí klikaté cesty přizpůsobivého, nemorálního člověka, kterému se několikrát ohýbá páteř a on se tak postupně mění v hada. Takový člověk nechce poznání a jeho Světlo, ale chce jen tělo a vše hmotné. Svým trvalým vlněním vytváří příznačný obraz hada či rozvlněné "vodní hladiny".

V tomto pouze hmotném světě se postupně vše přeměňuje na to, co neslouží duchovnímu Člověku a jeho hodnotám. Vše zde zbaběle slouží oběma dominantním extrémním silám a Člověk se zde postupně mění na kroutícího se hada. Za výhody a požitky jsou zde obětovány všechny skutečné hodnoty prověřené svědomím. Lidé, kteří podlehnou svodům těchto sil, tak přichází o svou rovnou páteř, o svou duši, lidskost a postupně se z nich stávají chladnokrevné bytosti bez srdce - syčící hadi.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Cesta skutečného Člověka a cesta Hada

07.08.2018

Rychlá navigace: