Souvislosti, které všude nenajdete

Náš svět je permanentně formován a znásilňován dvěma silami

(Článek 5)

Tisícileté zkušenosti našich indoevropských předků vykrystalizovaly v poznání, že náš svět je permanentně formován a znásilňován dvěma silami, které neustále bojují proti sobě a srážejí se při věčném boji o nadvládu. V indické Védě jsou tyto síly chápány jako "křesací síly" života a jsou nazývány jako "pašyá - pašijové kameny". Vláda "spodního kamene", nazývaného (védsky "prthiví"), způsobuje vždy nebývalou zkázu a je podporou všeho spodního, nízkého a nezodpovědně egoistického a vede k rozbití obecného řádu. Ve svém důsledku vede ke kriminalizování veškeré lidské populace a jejímu totálnímu úpadku a rozkladu. Obrazem této síly jsou drogy, alkoholismus, hazard, chaos, bezduchý sex, sexuální úchylky a vůbec všechny závislosti.

Její destrukční činnost umožňuje, aby se v nastalém neštěstí dostal k moci druhý křesací kámen - ten horní, který se nazývá védsky "dyáva", a který ve snaze potlačit zkázonosné důsledky nadvlády všeho spodního a nezodpovědného, zotročí vždy člověka a lidskou společnost těmi nejpřísnějšími a život téměř zastavujícími příkazy. Obrazem této druhé síly je vzorná řada pochodujících fašistů nebo pohled na činnost policie při nějaké razii. Tato síla je krutá, vojenská, i když původně čestná a koncepční. Znehybní a zmučí člověka podmínkou absolutní poslušnosti a podrobenosti vůči svým vůdcům a velitelům.

Protože jsou obě tyto síly věčné, ale zároveň také nevědoucí a slepé, netrvá nikdy vítězství jedné z nich příliš dlouho. Proto vždy také "řád" a fiktivní "mír" jedné z nich, je brzy nahrazen "řádem" a stejně fiktivním "mírem" síly opačné. Při střídání vlády pak vždy dochází k obrovským lidským tragédiím, válkám a ztrátám na životech. Obě síly jsou sice ve své podstatě kriminální a hloupé, avšak prostřednictvím nich dochází nejen k utrpení, ale i k zázraku života - ke vzniku pravého lidského poznání.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Náš svět je permanentně formován a znásilňován dvěma silami

07.08.2018

Rychlá navigace: