Souvislosti, které všude nenajdete

Podstatou poznání je vykřesané vnitřní Světlo, které zahání Temnotu neprobuzenosti

(Článek 4)

Zde na zemi se neustále prolínají dva světy, svět plného vědomí a životodárného lidského tepla, který vzniká křesáním o sebe dvou nelidských systémů a svět nevědomí, chladu, egoismu a smrti, svět Hada, který křestem vědomí neprochází. Svět, který je vykřesáván a zvětšuje touto činností sám sebe, dostává za svou dobrovolnou oběť dar Světla vědění, pravého lidského vědomí a poznání duchovní nesmrtelnosti. Ale materialistický svět nevědění, propaguje pouze tělo bez ducha, pouze napodobuje materialisticky a bezduše duchovní principy, a tím připravuje pád celého lidského věku a zároveň nastoluje nadvládu "temna a spodních vod".

Podstatou poznání je vykřesané vnitřní Světlo, které zahání Temnotu neprobuzenosti. Cokoliv, co v našich končinách nebylo židokřesťanské a nevěřilo v biblického Boha, bylo ihned zařazováno do pronásledovaného "pohanství" a bylo spojováno s primitivními představami o světě. Po nastolení objektivního pohledu na dějiny náboženství už nemůže, tato v podstatě sektářská židokřesťanská tradice, postačovat k pochopení zákonitostí světa a našemu plnému poznání. Pokud se seznámíte se sanskrtem, védštinou a pochopíte jejich poselství, prostudujete antické, gnostické spisy, náboženství perské a jím ovlivněné manichejství, mezopotamské učení církve nazarejské, což je učení "křesťanů před Kristem" a buddhismus ve své původní i pozdější mahajánovské podobě, tak pak se seznámíte s velmi inspirativními idejemi, které naše západní židokřesťanství naprosto nechce přijmout. Výsledek takovéto námahy naprosto předčí všechna očekávání! Najednou se před vámi vyjeví dlouho skrývané tajemství - zrcadlová podstata světa, která nám byla tak dlouho zamlčována. Je to zcela jiná pravda, než po celém západním světě všem vnucované židokřesťanství, které nám bylo vyměněno za pravou skutečnost.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Podstatou poznání je vykřesané vnitřní Světlo, které zahání Temnotu neprobuzenosti

07.08.2018

Rychlá navigace: