Souvislosti, které všude nenajdete

Veškerým nejstarším učením Indoevropanů proniká spásná trojitost a spásné číslo 3 coby symbol života

(Článek 3)

Učení o třech principech je základem učení o duchu života. Komu se poznáním během života nerozštěpí svět na dvě proti sobě stále působící a navzájem se ve vládě střídající, nevědoucí a kriminální síly, kterým člověk nemůže sloužit a musí je stále odmítat a ten, kdo nenajde východisko ve třetí síle, vzniklé rozevřením prostoru mezi nimi, tak ten nedosáhl veledůležitého poznání života. Spodní kriminální sílu Země, bezbřehou demokracii "tamas" (např. Havel), střídá v neustálém chodu světa síla horní totality, síla Nebes "radžas" (např. Hitler). Úkolem Člověka, který dosáhl poznání, je především chránit a rozšiřovat posvátné vědění - Védu. Měl by ctít, bránit a šířit "slovo poznání" a zcela vědomě spoluvytvářet prostor života mezi těmito silami a tak spoluvytvářet svět, určený pro vládu Člověka.

Pravé místo Člověka a jeho dosažené poznání je symbolizováno tečkou nebo plamínkem uprostřed čela, jenž dokládá souvislost buddhismu s prastarou tradicí Védy. Učení o třech principech tvoří podstatu nejstarší systémové filosofie světa - Kapilovy Samkhye a jeho učení o třech gunách (tamas, radžas a sattva) je přítomno jak v buddhismu, Védántě, tak i v zarathuštrovském učení Peršanů. Proto je výslovně slaveno i středomořskými gnostiky, kde se objevuje v postavách trojnásobného Člověka uctívaného Simonem Mágem a prvotními gnostickými křesťany nebo v postavě Pe-Tra (coš znamená koptsko-řecky Ten trojitý) či ve spisech z Nag Hammadí v postavě trojmocného - Herma Trismegista.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Veškerým nejstarším učením Indoevropanů proniká spásná trojitost a spásné číslo 3 coby symbol života

07.08.2018

Rychlá navigace: