Souvislosti, které všude nenajdete

Nebuďme nevědomé ovce

(Článek 2)

Lidstvu je záměrně skrýván celkový obraz skutečnosti tak, aby se stalo nevědomým a lehce manipulovatelným stádem. Systematicky je rozbíjena jednota lidstva všemi možnými prostředky, ekonomicky, politicky, pomocí monopolů nadnárodních společností a též pomocí zkorumpovaných jedinců či placených dezinformátorů na internetu. Politická příslušnost je nadřazována odbornosti, morálním a humánním hodnotám politiků. Politický systém je založen na krátkodobém zájmu vítězné politické strany a tak chybí dlouhodobá kontinuita politiky státu. Politici by měli ctít nadčasové, demokratické a evolučně nezpochybnitelné hodnoty a lišit se pouze ve způsobu a rychlosti řešení těchto otázek.

Princip pěstování cíleného nevědomí je zaváděn ve vědě, politice, školství, médiích a sdělovacích prostředcích. Je skrytě podporován chaos, korupce, nekompetentnost, lajdáctví.

Služebníci temných sil, ať už vědomí či nevědomí, mají společného jmenovatele. Je to ztráta osobního svědomí, empatie a soucitu. Vyměnili skutečné vesmírné a lidské hodnoty za peníze, moc, egoistický úspěch a hromadění majetku. Lžou sami sobě, zabíjí v sobě vše lidské, lásku, soucit, toleranci, respekt k druhým, ke všemu živému, přírodě, planetě, své rodné zemi. Postupně se stávají generátory negativní nízkofrekvenční energie.

Nebuďte nevědomé, zmanipulované a zoufalé ovečky, kterým je namlouváno, že jsou bezbranné a nemohou nic změnit, opak je pravdou...

Můžete svým pozitivním přístupem změnit nesmírně mnoho, můžete být šťastní, zdraví, můžete probudit své vyšší vědomí, zdroj skutečné lásky, radosti a vašich neskutečných schopností.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Nebuďme nevědomé ovce

07.08.2018

Rychlá navigace: