Souvislosti, které všude nenajdete

Jakým způsobem došlo k vytvoření Bible?

(Článek 10)

V židovské Tóře je plno ukázek, jak si židovští autoři přisvojili okolní duchovní vědomosti a citáty, a pak je vyhlašovali za svoji moudrost. Často vytvořili fiktivní osobnost a časově předstrčili její učení třeba před Platona nebo jiné myslitele a tak kamuflovali to, že jsou pouhými plagiátory. Takto uměle vytvořeným postavám vkládali do úst duchovní příběhy, které působily ve prospěch židovských manipulátorů. Autoři důležitých myšlenek a duchovních nauk, jako třeba Simon Mág, skutečný autor některých pasáží v Bibli, byli znevažováni a vysmíváni. Simon Mág se svým gnostickým učením byl plagiátorsky napodoben a často citován v Bibli jako "Ježíš Kristus". Na základě porovnání nejrůznějších starodávných textů se až nyní ukázalo, že biblický text vznikl přejímkou gnostické školy do židovství. Židovství vše ihned konkretizovalo a ze slov a idejí vytvářilo okamžitě hmotnou podstatu - tělo, a tímto tuto původní duchovní školu postupně zahubilo. Toto je základní povědomost jak chápat náš svět a důležitá orientace, bez které nemůžeme našemu světu porozumět. Toto nám ukazuje, proč je Nový Zákon a vůbec židokřesťanství tak rozporuplné, tak chaotické až nesmyslné. Je to proto, že Židé vytvořili svoji postavu spasitele nápodobou maháyánového, buddhistického spasitele, přestože jejich víra a způsob myšlení je zcela jiný a zastává naprosto opačné hodnoty.
Rovněž příběh o potopě je v Bibli materializací dávného gnostického mýtu, který měl dokonce před biblickým zpracováním několik svých ranějších předloh. Spasitel Noe – Noah, alias sumerský Ziusudra alias babylonský Utanapištim, byl v původní duchovní verzi reprezentantem té síly poznání, která se dokáže otevřením středu a nalezením rostliny života a poznání, vykřesaného sómy, povznést nad zkázonosnou spoušť spodních vod, a tak se v nich neutopit. Tvrzení církve, že "učení Ježíše Krista" je originálním učením židovského Spasitele, je neudržitelné. Srovnávání gnostických spisů s Biblí plně potvrzuje domněnku, že Bible je pouze napodobujícím pramenem, který svaté učení podává v silně deformované podobě.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Jakým způsobem došlo k vytvoření Bible?

07.08.2018

Rychlá navigace: