Souvislosti, které všude nenajdete

Boj proti kvantové anomálii – temnu, pokračuje

(Článek 200)

Když se snažíme rozlišovat pravdu od lži, musíme kombinovat svoji intuici se správnými mentálními znalostmi. Není to vždy spolehlivé. A co hůře, pokud již máme na nějakou informaci určitý názor, tak mentální vědomost o tom nebude správná. Pak se bude jednat pouze o spojení další nové informace s naší špatnou mentální znalostí. Abychom dokázali lépe rozlišovat, doporučuje se, abychom vždy udržovali svou "bublinu reality" propustnou, tedy, abychom si na nic nevytvářeli ukvapené názory a pokud získáme další protichůdné podněty a informace, je třeba vytvořená schémata opustit a na ničem dogmaticky a ze setrvačnosti netrvat.

Archonti dali každému člověku těsně před inkarnací éterické implantáty – tzv. závoj zapomnění. Tyto éterické implantáty jsou vlastně multidimenzionální černé díry, obsahující anomální hmotu a zkroucené kvantové kolísání. Každý člověk má takové implantáty tři a ty vytvářejí zcela stabilní vzorec, který ovlivňuje a udržuje vědomí každé lidské bytosti v "Matrixu". Tato matrice ovlivňování vytváří kolem implantátů anomálii - zkroucené energetické pole časoprostorové struktury v okruhu kolem 30m s tím, že v jeho středu jsou tyto tři implantáty, které jsou posilovány za pomoci nefyzických entit.

Rostliny nemají žádné implantáty a také většina zvířat implantáty nemá, protože nemají plně vytvořenou "Já JSEM" přítomnost. "Já JSEM" přítomnost hraje pro Archonty rozhodující roli v tom, zda mají nějakou bytost osadit implantáty či nikoliv. Pouze bytost s plně vyvinutou "Já JSEM" přítomností je totiž pro jejich uměle vytvořený Matrix nebezpečná.

Tato kvantová anomálie způsobuje, že většina populace lehce spadne do falešné představy, že se nikdy nic nezmění, a že toto nikdy neskončí, že vždy všechno zůstane při starém. Ale ve skutečnosti se kvantová anomálie každým dnem rozpadá. Temné síly chtějí, abychom si mysleli, že nejsme dost dobří, a že v této realitě potřebujeme stále "další zkušenosti", abychom zdokonalili svůj "výcvik". Toto vyžadování dalších lekcí na vylepšení tréninku způsobuje to, proč si někteří lidé myslí, že nikdy nejsou dost dobří a také díky tomuto byly temné síly schopny udržet tuto karanténu po více než 25 000 let. Žádání o další lekce na dokončení našeho tréninku je jeden z archontských programů kontroly mysli.

Co mohou lidé dělat, pokud chtějí pomoct vyhrát tuto bitvu? Bylo by dobré začít s přijetím našeho vlastního stínu a s šířením informací mezi povrchovou populaci. A i když máme co do činění s bytostmi, které "bývaly" archanděly, je velmi důležité, abychom věděli, jak se chránit a naučit se říkat jim ne.

Zlovolné rasy se zrodily ze svobodné vůle bytostí světla, které si přály přijít do interakce s nahodilostí, aby ji absorbovaly a transformovaly. Ale v průběhu té interakce se ztratila vyšší esence těchto bytostí, a rasy, které zde vznikly, již nebyly světelnými bytostmi, jakými byly kdysi, a to trvá až doposud. Měli bychom se tedy naučit chránit se, místo abychom padali do léček archontského falešného učení, že oni pouze tuto roli "hrají", aby se naše duše mohly lépe naučit a rychleji růst a sílit.
Vraťme se zpátky do doby pádu Atlantidy. Je známo, že někteří lidé tehdy byli posedlí penězi a mocí a že se o hojnost nechtěli s nikým dělit. A pak ti lidé postupně začali pracovat s temnými, aby získali kontrolu nad celým obyvatelstvem. Obyčejní lidé většinou pasivně a bez odporu přijímali, že temnota postupuje - zrovna stejně jako nyní.

Solárním zábleskem posílená a změněná Země bude transformovat ty nejhlubší a nejpokroucenější archontské aspekty nahodilosti a primární anomálie v celém vesmíru.

Okno Vzestupu pro Zemi se otevřelo 25. května 1975 a uzavře se 7. července 2025. Vždy bylo plánem Sil Světla vyčistit primární anomálii temnoty a spustit Událost v tomto časovém okně a tento plán se nezměnil. V tomto časovém okně 1975-2025 je během každého zimního Slunovratu náš Solární Systém zarovnán do přímky s galaktickou rovinou a tím pádem s Galaktickým Centrálním Sluncem. V důsledku toho dostáváme každý zimní slunovrat záblesk energie z Centrálního Slunce. Tuto energetickou vlnu můžeme použít, abychom se sami srovnali se Světlem, a nechali ji proudit skrze náš Solární Systém, aby pomohla rozpustit všechny zbývající problémy, které způsobují odkládání Události. Také Světlo vyzařující z Galaktického Centrálního Slunce může pomoci rozpustit implantáty vložené do povrchové populace. To ve svém důsledku urychluje proces planetárního osvobozování.

Boj proti kvantové anomálii – temnu, pokračuje

31.01.2019

Rychlá navigace: