Souvislosti, které všude nenajdete

Čísla jsou digitálním vyjádřením energetických, frekvenčních stavů

(Článek 61)

Elektrické frekvence komunikují s frekvencemi digitálních a holografických úrovní Univerza (simulace). Digitální simulace byla skvěle znázorněna ve filmu Matrix kódy běžícími v počítačích a ve světě, který byl patrný až Neo nahlédl za hranice programu. Počítače pracují s elektrickými a digitálními složkami a totéž dělá kvantový počítač, náš Vesmír. Na tom stojí celý obor – numerologie, která načítá digitální úroveň reality. Čísla jsou digitálním vyjádřením energetických, vlnových stavů reality. Když se vám v životě opakují stále stejná čísla, představují opakující informaci situace a osobní stavy našeho bytí.

Čísla, kterými se obklopujeme nebo přitahujeme, nejsou tak náhodná jak by se zdálo a jsou všude v tom, co nazýváme přírodní svět. Věda už je objevila, jedná se o napíchnutí na digitální matrix. Opakující se čísla a geometrie prostupuje celou naší realitou. Máme tu "pí", poměr obvodu kruhu k jeho průměru, s nekonečným počtem desetinných míst, zlatý řez neboli "fí" (kde každé další číslo je součtem dvou předchozích čísel, jdoucích do nekonečna) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 atd. Zlatý řez nacházíme všude v přírodě, v proporcích člověka, těl mnoha živočichů a rostlin, sluneční soustavě, hudbě i na mnoha dalších místech. Zvuk je matematika a zvuk, hudba a i lidská řeč je matematickou posloupností. Platí to absolutně a to naznačuje, že naše realita je simulace.

Květiny mají v sobě takovou "mašinku", která vyrábí Fibonacciho posloupnosti. Jsou jako stroje, založené na interaktivní simulaci dvakrát kliknout a enter a řídí se svým cyklem zakódované informační matice. Matematika existuje na jakékoliv úrovni pozorovatelného vesmíru, podobně, jako na každé úrovni počítačových programů. Vypadá to, že Univerzum je pouze matematické jako počítačová hra, i když mnohem, mnohem pokročilejší, než si dokážeme představit.

Už řecký filozof Platón byl přesvědčen, že matematika a geometrie existují ve svém vlastním světě a to, co vidíme jako realitu, je jeho pouhým odrazem. Matematika a geometrie nám umožňují nahlédnout do skryté reality. Italský astronom a matematik Galileo Galilei prohlásil, že naše Univerzum je psáno jazykem matematiky. Pythagoras tvrdil, že "zlomky jsou čísla ve fázích tvoření". Obrazy se skládají z pixelů – základních jednotek umělého světa. Při dostatečném zvětšení je tkanivo našeho časoprostoru zrnité a je složeno z částeček podobných pixelům.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Čísla jsou digitálním vyjádřením energetických, frekvenčních stavů

06.09.2018

Rychlá navigace: