Souvislosti, které všude nenajdete

Co se to děje na Měsíci - Insider Corey Good

(Článek 283)

Aktivity černých operací měly od počátku přísně vzájemně oddělené všechny nižší kosmické programy. Jsou velmi rozdrobené a ti, kdo třeba řídí plavidlo nebo stanice na různých orbitálních drahách kolem Země, nemají nikdy příležitost vidět, co se děje jinde. Mezinárodní vesmírná stanice NASA jejich aktivity vidí a vidí i ostatní vojenské programy černých operací. Vidí i aktivity NASA, aktivity vyspělých (odtržených) tajných kosmických programů, jakož i některé aktivity mimozemských skupin. Vědí, že mimo jejich programy se toho děje hodně, ale jsou rutinně informováni pozemskými vojenskými silami a dostávají jen tolik informací, kolik je nezbytně nutné. Nemají povědomí o tom, co se děje v odtržených tajných kosmických programech, které jsou mnohem vyspělejší. Hlídají, aby o aktivitách, probíhajících v naší Sluneční soustavě, vědělo co nejméně lidí v nižším postavení, než jsou velitelé a operátoři těchto programů. Informace o infrastruktuře a programech černých operací nepatří do okruhu informací, o nichž vědí operátoři i normální velitelská struktura. Tyto informace jsou drženy v přísném utajení. Když mluvíme o těchto černých programech, tak existovalo mnoho vesmírných stanic a výcvikových laboratoří, které byly na nějakou dobu vyneseny na oběžnou dráhu, tam tajně použity a poté, co posloužily svému účelu, byly při návratu spáleny.

Měsíční operační velitelství sleduje veškerý "provoz" všech kosmických programů (civilních, vojenských, zpravodajských satelitů, NASA i tajných vojenských programů jiných národů) a jejich posádky a snaží se naplánovat a určit, kde, kdo bude, a zabránit tak všem vzájemnému kontaktu. K této jejich agendě patří koordinace činnosti a sledování pozemských astronomických observatoří. Určují přesně jejich přístupové časy a okna na nebi, kdy mají povoleno pozorovat oblohu. Proto nedochází k žádným "informačním" nehodám, pokud jde o plavidla SSP, která prolétávají bez povšimnutí přes živé záběry Mezinárodní stanice NASA. Provoz je tak velmi pečlivě řízen, sledován a kontrolován.

Je přímo komické a naivní si myslet, že by vojenské černé kosmické programy (raketoplány, vesmírná plavidla, atd.), jakož i neustále pokračující bouřlivý vývoj pokročilých kosmických technologií a vzdušných plavidel, byl založen na aeronautických principech devatenáctého a dvacátého století. S veškerou tou technologií, kterou dnes disponují odtržené civilizace, je to opravdu směšné. Pokud víte, že většina lidí z leteckého průmyslu a z armády neví nic o odtržených civilizacích a jejich odborných znalostech, pak pochopíte, proč stále utrácejí obrovské sumy dolarů za vývoj evolučně zastaralých technologií na separované cestě vývoje. Je jim dovoleno vyvíjet technologie na vedení válek jen tím jediným způsobem, o kterém vědí, že existuje...

Měsíc je neutrální území, které je využíváno různými tajnými kosmickými programy a mimozemskými civilizacemi, které zde zřídily "velvyslanecká území". Měsíc se velmi podobá Antarktidě, kde je mezinárodními smlouvami zaručeno jeho mírové využívání, přestože některé národy jsou historicky dlouhodobě vzájemně znepřátelené.

Je zajímavé, že Coreyho popis Měsíce jako diplomatické zóny, využívané mnoha kosmickými programy a mimozemskými rasami, je v souladu s tvrzením dalšího informátora z jiného kosmického programu, Randy Cramera.

Co se to děje na Měsíci - Insider Corey Good

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

09.05.2019

Rychlá navigace: