Souvislosti, které všude nenajdete

Svědectví Insidera Corey Gooda – 3. část

(Článek 286)

Když německé tajné společnosti popsaly bankéřům, že jsou některé asteroidy úplně celé z cenných kovů, zablikaly jim před očima dolary a bankéři jim ihned pomohli profinancovat jejich rozvoj a vybudovat masívní infrastrukturu ve vesmíru. Tyto korporace pak postupně vytvářely svůj tajný kosmický program - tzv. meziplanetární korporátní konglomerát. Jakmile Němci získali zdroje a podporu ICC – Meziplanetárního průmyslového konglomerátu, získali na Marsu po počátečním nezdaru dominantní postavení vůči bytostem, které tam žily. Němci posílali na Mars inženýry, kteří se podíleli na budování základen a kolonií. Některé byly hluboko v podzemí, některé na povrchu, ale většina byla v jeskyních a kolem kaňonů. Když hloubili některé základny, našli v podzemních prostorách bytosti, které už tu oblast obývaly. Němci je odsud vyhnali stejně jako kdysi Američané Indiány. Když Němci budovali kolonie a osady na Marsu, tak si vzpomněli na to, jak se 13 kolonií v Americe dohodlo a odtrhlo se od zakladatelské Británie a vytvořilo tehdy USA. Proto do zakladatelských listin ukotvili, že toto nebude možné a bude to vysloveně nepřípustné.

Budovali zde mohutné kolonie, což souviselo s odlivem mozků, který probíhal v 60.tých letech, včetně velké vlny únosů zejména v Británii a USA. V industrializaci Marsu se velmi angažovali bytosti Draco a to technologicky. Špinavou práci na Marsu vykonávali Němci nebo žoldáci. Statisíce místních bytostí bylo tehdy vyvražděno. Události jako Hirošima a Nagasaki na Marsu bylo použito nesčetněkrát. Radioaktivitou Mars ale nebyl zamořen, protože používali atomové zbraně 5. generace. Během pikosekundy vznikl výbuch a hned následně vakuum. Tato zbraň nezanechává takřka žádnou radioaktivitu, jen velmi málo a to ve středu výbuchu. Tyto zbraně Němci používali k vytváření jeskyní, ale také k "vyklízení" prostor, kde žily vědomé bytosti. Aby se kolonie nemohly osamostatnit, snažili se zde Němci zavést tyranský způsob společnosti, aby nebylo jakkoliv možné vyvolat nějaké povstání a vyhlásit nezávislost. Tyto myšlenky zotročování pocházely hlavně od korporátních firem ICC a bankéřů, kteří prováděli investice.

Byly oslovovány tisíce velmi vzdělaných lidí, kterým říkali: "Poslyšte, na Zemi dojde k velmi traumatickým změnám, ale my vám nabízíme zajímavý život." Ukazovali jim fotky podzemních základen, život elit a nalákali je ke spolupráci. Tvrdili jim, že tak zachrání lidskou rasu, protože prý mají výjimečnou genetiku a později se na Zemi vrátí jako slavní. Říkali jim různé smýšlené příběhy, kterými se je snažili naverbovat. Mnoho lidí se tak nechalo přesvědčit a práci na Marsu přijalo. Nebylo jim umožněno vzít si mnoho věcí, jen to, co unesli. Nesměli nic říct svým rodinám a z ničeho nic zmizeli. Museli říci, že jedou do jiné země za velmi zajímavou pracovní nabídkou. Jejich příbuzní dostávali potom průběžně pohledy a suvenýry, ale to už posílali pověření pracovníci. Tito lidé pak byli převezeni na Mars, tam je převzali vojáci se zbraněmi a řekli jim: "Tady budete bydlet, tohle budete dělat, tady je váš rozpis služeb a jak bude vašim dětem 14 let, bude dohodnut jejich sňatek s vybranou osobou podle genetických shod. Podle testů budou vzděláváni tak, aby kolonii mohli co nejvíce přispívat. Vítejte na Marsu." To byl jejich nový život, život v tyranii a otroctví. Lidé, kteří tam pracovali, byli bledí a vyzáblí, jako bez života. To s nimi udělal život v otroctví.

Naše kontrolovaná a manipulovaná civilizace je vedena k tomu, aby lidé věřili určitým věcem a nevěřili tomu, co naši manipulátoři nechtějí, abychom věděli. Konvenční vláda, média i politici, všichni s námi hrají tuto hru. Tvrdí nám, že i běžné věci nejsou možné. Vtloukají do nás lež a polopravdy ve škole, ve sdělovacích prostředcích, ve všech mainstreamových médiích, prostě stále, tak dlouho a tak neodbytně, až tento klam přijmeme za svoji realitu a pravdivou skutečnost přestaneme vnímat...

Svědectví Insidera Corey Gooda – 3. část

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

13.05.2019

Rychlá navigace: