Souvislosti, které všude nenajdete

Svědectví Insidera Corey Gooda – 2. část

(Článek 285)

"V celé sluneční soustavě dnes existuje obrovská infrastruktura, od těžebních operací v pásu asteroidů na některých měsících a planetách, až po kolonie s lidmi, kteří pracují v těchto průmyslových komplexech a tím udržují při životě v celé naší sluneční soustavě tuto obrovskou průmyslovou mašinérii. Některá zařízení jsou na asteroidech, kde se těží drahé kovy. Některá existují na Marsu pod povrchem a na různých měsících plynných obrů. Malá zařízení na Marsu mají 18 až 40 lidí. Také jsou zařízení vznášející se na langrangeových bodech ve sluneční soustavě, což jsou body mezi planetami, kde působí stejný gravitační tah ze všech směrů. Nachází se ve stacionárním bodě, tedy v místě kde je výsledný gravitační vektor nulový. Jsou jich stovky. Některé větší kolonie obývá až milion lidí. Kolonie vznikaly kdekoliv, kde bylo možné vytvořit životní podmínky, které byly pro lidi přijatelné. K tomu, aby na vesmírných základnách byli lidé zdraví a rostliny vitální, jsou generovány Schumannovy frekvence 7,83 Hz, které udržují lidi i rostliny ve výborné zdravotní kondici a proto jsou cíleně vnášeny do vesmírných lodí, zařízení a kolonií. Atmosférický tlak a gravitace je v nich uměle vytvářen a kontrolován. Na základnách jsou kovové pláty napojené na elektřinu a pomocí nich je vytvářena umělá gravitace. Na jednom měsíci Jupiteru jsme pod ledem objevili život. Žijí tam tvorové, něco mezi delfíny a velrybami. Život v naší sluneční soustavě je v podstatě všude. Dokonce v kosmickém prostoru se vznáší mikroskopický život.

Některé asteroidy jsou obrovské a působí tam těžební skupiny o 3 až 4 lidech. Řídí tam těžební stroje. Spoustu těžebních prací dělají na dálku řízené pulzní a robotické zařízení. Suroviny se pak umístí do obrovských nákladních plavidel a jsou převezeny na Mars do příslušného průmyslového zařízení a tam zpracovány. Suroviny jsou přepravovány plavidly s malými křídly a velkým kontejnerem. Jako pohon používají různé pokrokové systémy. Mají torzní pohonné systémy. Vytvořená torzní pole způsobují zakroucení prostoru a času, plavidla vytváří díru v časoprostoru a při letu do ní padají. Tento motor má nainstalované časové tlumiče, aby lidé neskákali v prostoru a čase, tam a zpět a funguje podobně jako teleportace. Časové tlumiče jsou nainstalovány proto, aby lidé necestovali časem nahodile, ale také záměrně.

Einsteinovy výpočty nejsou zcela přesné a ty, které vytvořil později, byly záměrně potlačeny. Fyzika, kterou se lidé učí dnes je zcela zastaralá. Lidé, kteří cestovali v čase, vytvářeli odlišné časové linie a pokud se to snažili napravit, vše se ještě zhoršilo. Pak zjistili, že čas i prostor jsou elastické a všechny tyto paradoxy kolabují a vrací se do singularity. Naše vědomí tyto časové linie kontroluje a má vliv na to, na jakou časovou linii se dostaneme. My sami si vybíráme, na jaké časové linii budeme.

Lidem je také mimo jiné namlouváno, že je nedostatek zlata, ale není tomu tak. V podzemí je ukryto velké množství zlata, které tam schovali Ilumináti a také některé asteroidy jsou z velké části z platiny, zlata a jiných ušlechtilých kovů..."

Svědectví Insidera Corey Gooda – 2. část

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

12.05.2019

Rychlá navigace: