Souvislosti, které všude nenajdete

Čtyři lidské rasy s rozdílnou barvou pleti

(7. díl)

V konfrontaci s mimozemšťany byli spojenci bílé rasy, lidé se žlutou tváří. Bylo jim umožněno usadit se na Zemi Midgard a určeno místo na jihovýchodě, při východu Jarila-Slunce. To byla Arimia, moderním názvem Čína. Dalšímu spojenci pozemšťanů, lidem rudé pleti ze země Ohnivého hada, bylo přiděleno místo na velkém ostrově v Atlantském oceánu. Tento ostrov se začal nazývat "Antlan", Země Antes. Staří Řekové ji říkali Atlantis. Podle starověkých zdrojů byli po zániku Atlantidy odsud před 13 tisíci lety transportováni spravedliví lidé s červenou kůží na americký kontinent ve vajtmarách. V Americe se tak objevili lidé s rudou pletí, kteří sebou přinesli nejen známky smíchání s bílou rasou, ale také kulturu, kterou od nich přijímali. Da'Aryané zachránili část lidí černé rasy, kteří umírali na různých místech v zemích temné pustiny, zničených mimozemšťany, v důsledku velké Assy, kosmické války. Přesídlili je na africký kontinent a do Indie, což odpovídalo klimatickým podmínkám, na které byli tito lidé zvyklí. Zachránili také část černochů ze zničené planety, která se nacházela mezi Marsem a Jupiterem (ze které vznikl pás asteroidů). Tak vzniklo na naší planetě lidské společenství čtyř ras. Všechny výše uvedené rasy, i když se liší barvou pleti, mají jeden genotyp.

Nepřátelé nynější bílé i dalších ras na Midgard-Zemi jsou zástupci takzvaného pekelného světa, tedy nepřátelských civilizací z okrajové oblasti Galaxie, které tajně pronikly na a do Midgard-Země, a tudíž není stanoveno území jejich pobytu. Naši dávní předkové jim říkali "Vetřelci" a místo jejich primárního prostředí nazývali peklem. Jak naznačují starověké dokumenty, tyto nepřátelské bytosti měly odlišný genotyp, původně byly bisexuální (hermafroditi), mohly být ženou nebo mužem a jejich sexuální orientace se měnila v závislosti na fázích měsíce. Jejich barva kůže byla mrtvě šedá a barva jejich očí se zornicí byla černá nebo jiné barvy kombinované s černou. Barva vlasů byla černá s krvavým odstínem do červena nebo přímo červená. Jejich výška nebyla vyšší než 150 cm a pro barvu jejich pleti a nedostatek duchovnosti je naši předkové nazvali – "Šedí". V průběhu času se tito mimozemšťané promísili na genetické úrovni s těmi nejhoršími odpadlíky lidské rasy. Tím sice postupně ztráceli své vnější známky bisexuality, ale jejich vývoj vedl k poměrně velké vrstvě osob s genetickými a sexuálními úchylkami.

Lidské bytosti na Midgard Zemi nebyly ponecháni bez pozornosti svých rozvinutějších a "bohatších" příbuzných z nejbližších hvězdných světů. Ti jim poskytlovali podporu v jejich vývoji. Jedním z těchto kurátorů a skutečnou historickou postavou byl Perun z Urai-Země, která se nachází v souhvězdí Orel. Když potřetí navštívil naši planetu před 40 000 lety, předával lidem znalosti a varoval je před hrozícími nebezpečími a nadcházejícími událostmi v budoucnosti po dobu více jak 40 tisíc let. Naši předkové zaznamenali tyto znalosti v X'Aryanských runách, v devíti knihách, "Santiích Védy Peruna". Tyto spisy, spolu s dalšími starodávnými dokumenty tvoří slovansko-árijské Védy, z nichž některé byly přeneseny do Indie během dvou tažení Árijců v letech 2692 a 2006 před naším letopočtem. Perun měl syna Tarcha a dceru Taru. Po přesídlení lidí přes Asii dohlížela Tara na území od Uralu po Ch'Aryanské moře (Bajkalské jezero) a Tarch na území od Ch'Aryanského moře po Velký (Tichý) oceán. Společně se toto území nazývalo zemí Tarcha a Tary, kterou potomci později změnili na Tartarii a ještě později na Ruskou republiku. Naše předky navštívilo ještě mnoho dalších "bohů", kteří dohlíželi na své klany, s kterými byli geneticky propojeni. Později byly tyto oficiální návštěvy ale omezeny a masívnější setkání s lidmi na Zemi "byla nahlášena" až po roce 2012.

Čtyři lidské rasy s rozdílnou barvou pleti

21.10.2021

Rychlá navigace: