Souvislosti, které všude nenajdete

Staroslovanský kalendář (7529 rok)

(8. díl)

Pravlastí slovanské rasy je území, které se nazývá Bielovodí, což je rozsáhlá oblast mezi Uralem a Bajkalem a celá Sibiř s centrálním městem Omsk. Tato oblast má velmi dlouhé dějiny a měla velmi vyspělou vědu a kulturu. Obyvatelé této oblasti tvořili mocný, ale spravedlivý Slovanský národ (od slov NÁŠ ROD). Byli přátelští ke všem lidem dobré vůle, ale tvrdí a neochvějní k nepřátelům své vlasti a rodu. Chránili slabé, bezmocné a bojovali proti otroctví. Řídili se vysoce etickými a morálními zásadami tzv. rodovými a vesmírnými KONY. Z tohoto slova je odvozováno slovo zákon. Jelikož se působnost zákonů odvozovala od úrovně mocenské struktury, měly i zákony proměnlivou morální hodnotu. Z tohoto důvodu měly světské zákony pro ně vždy menší váhu, než KONY. V tomto kristovském duchu naši Předkové žili a konali. Řídili se v prvé řadě příkazy svého Svědomí. Proto je dobyvatelé (méně vědomí) tak nenáviděli, protože je nikdy nemohli skutečně ovládnout a zotročit.

Před 7529 byl zaveden staroslovanský kalendář ve hvězdném Chrámu na paměť zpečetění míru. Díky vítězství našich slovanských předků nad dračí krvelačnou silou byla v tomto roce podepsaná nevypověditelná mírová smlouva mezi Arimií (Činou) a Asií (Daarií, Hyperboreou). Před 321 lety, v roce 7208, car Petr První zrušil "Staroslovanský Kalendář" a nařídil, aby všichni přešli na kalendář nový, západoevropský, který se datoval od údajného narození Ježíše a Novoletí astronomického Slunovratu v roce 7 208 se změnilo na oslavu Nového roku, 1. ledna, roku 1700, na což všichni poslušně přistoupili! A tak mávnutím ruky najednou zmizelo 5508 let bohatých slovanských dějin, těch po uzavření míru v Hvězdném Chrámu.

Osud každého starověrce védické víry a slovanských předků byl poznamenán utrpením a bolestí! Celé rodiny krásných, silných, citlivých a inteligentních lidí byly zničeny, beze stopy zmizely a jejich domy byly spáleny. Přesto stále žije řada osobností – strážců, kteří pečují o zachování znalostí svých předků. Žijí zejména na území Tomské oblasti, Krasnodarského kraje, na Angaře, u řeky Ob a řeky Jeniseji. V těchto oblastech se dochovaly pozůstatky starobylé civilizace slovano-árijské, Věliké Rassenije. Sem se přesídlili naši předci z Hyperborei po jejím zatopení. Bylo to území, kterému se řikalo Arija, Bielovodí, Tartarije, Tarch-Tarije (podle bohů Tarcha a Tary, ochránců našich předků). Zde byla otčina slovanských předků a tady žili lidé v Pravdě, jako bratři a sestry.

ZLATÝ VĚK lidstva zůstal v paměti mnohých národů: Slovanů, Indů, Peršanů, dochoval se v písemnostech Sumerů i starého Řecka. Civilizace Ruských zemí, Bielovodí, Assie, Rassenije, Tartárije jsou zobrazovány a uváděny ve spoustě indických, čínských, perských, arabských, byzantských a ruských zdrojích. Nyní na tomto území žije nepříliš velká skupina slovanských starověrců, kteří dokázali ochránit kulturu svých předků, široké znalosti o Vesmíru a nejrůznější dovednosti v dlouhém, temném období lidstva – Noci Svaroga.

Nositelů starobylých informací nezůstalo příliš mnoho, ale drží pevně pospolu a udržují "oheň" poznání v místech "Slovanských bohů" a optimizmus ve svém vědomí, že se Slovansko-árijská Država opět znovuzrodí, protože mohutný duch bratrské HYPERBOREI stále přetrvává ve všech otevřených slovanských srdcích.

Staroslovanský kalendář (7529 rok)

22.10.2021

Rychlá navigace: